Thụy Sỹ và Việt Nam khởi động Chương trình Nghiên cứu chung

12:38:35 PM | 16/10/2020

Trong tháng 10 năm 2020, Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) đã thỏa thuận hợp tác khởi động chương trình tài trợ song phương. Chương trình mục tiêu cung cấp những hiểu biết cần thiết để giải quyết mọi thách thức về kỹ thuật, sinh thái và xã hội, nhằm giúp đỡ các nhà khoa học của Thụy Sỹ và Việt Nam cùng nhau thực hiện các dự án nghiên cứu chung về khoa học.

Trước đây, Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã hợp tác với nhau trong một số dự án ngắn hạn . Để nâng tầm các chương trình hợp tác song phương, hai bên cam kết tài trợ các dự án nghiên cứu chung (JRP) trong những năm tới và bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài ở tất cả các lĩnh vực nghiên cứu được công bố vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Các khoản tài trợ cho các dự án nghiên cứu chung nhằm thúc đẩy các đề tài hợp tác có các mục tiêu cụ thể và có sự tham gia của ít nhất một đối tác có trụ sở tại Thụy Sỹ và một đối tác có trụ sở tại Việt Nam. Các chủ nhiệm đề tài được khuyến khích đệ trình các nghiên cứu đột phá và đề xuất các cách tiếp cận sáng tạo.

Hạn nộp hồ sơ là ngày 15 tháng 1 năm 2021. Hạn đăng ký ý tưởng là ngày 23 tháng 11 năm 2020. Đăng ký ý tưởng là nội dung không bắt buộc; tuy nhiên, SNSF và NAFOSTED khuyến khích các chủ nhiệm đề tài hoàn thành bước này để quá trình đánh giá hồ sơ được thuận lợi. Các đề tài sẽ kéo dài từ hai đến ba năm. Tối đa mười đề tài có thể được tài trợ.

Nguyễn Mai (Vietnam Business Forum)