Ngành công thương: Khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế-xã hội

10:43:30 AM | 1/4/2021

Nhiệm kỳ 2016 -2020, ngành Công thương Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xúc tiến đầu tư; nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp góp phần hiệu quả vào công tác cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020 là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức tuy nhiên, với sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, các chỉ tiêu lĩnh vực ngành công thương đã duy trì và có sự tăng trưởng nhất định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ); giảm mạnh các sản phẩm thô, tăng tỷ trọng các sản phẩm lĩnh vực sản xuất, chế biến. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 (giá so sánh 2010) đạt 13.000 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 19.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 200 triệu USD. Các sản phẩm công nghiệp ngày càng có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt kết quả ấn tượng, số lượng đơn vị kinh doanh phát triển nhanh, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Cơ cấu ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn có sự phát triển mạnh mẽ, thị trường được mở rộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, khối lượng hàng hóa tăng lên liên tục, chủng loại hàng hóa ngày càng phong phú, mạng lưới cơ sở kinh doanh ngày phát triển nhanh chóng tới tất cả các địa bàn. Chất lượng hàng hoá xuất khẩu đã có sự chuyển dịch từ xuất khẩu sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến sâu như may mặc, hạt nhựa, giấy vàng mã, chè, quế vỏ, tinh dầu quế, tinh bột sắn, ván gỗ các loại… đã đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp địa phương. Thị trường tiêu thụ đã từng bước chuyển dịch từ khu vực Châu Á như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc sang các thị trường khó tính hơn như Nhật Bản, Mỹ, EU…

Theo ông Vũ Vinh Quang, Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái, để đạt được kết quả trên, Sở đã chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Theo đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành ngay Kế hoạch triển khai thực thi Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định EVFTA. Tăng cường phối hợp với Bộ Công Thương và hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài củng cố, tăng cường công tác thông tin, cung cấp cho doanh nghiệp các phân tích, dự báo tình hình thị trường cũng như luật pháp, chính sách và tập quán buôn bán đặc thù của từng khu vực thị trường.

Bên cạnh đó, trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, với nhiệm vụ được giao Sở đã tích cực chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành đảm bảo đơn giản TTHC trên các mặt của ngành đối với doanh nghiệp, người dân, đồng thời thực hiện ngày thứ 7 cùng dân và doanh nghiệp… Ngoài ra, Sở cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường; dịch vụ tư vấn về pháp luật; đẩy mạnh tìm kiếm đối tác... Năm 2020, ngành công thương duy trì được điểm số của Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp so với năm 2018, nhưng lại tăng 17 bậc từ vị trí 54 lên vị trí xếp thứ 37/63 tỉnh năm 2019.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Sở sẽ tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp; Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế canh tranh cao; Tiếp tục thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất, xuất khẩu sang thị trường EU trên cơ sở các lợi thế có được từ EVFTA và lợi thế về điều kiện tự nhiên, lao động, sản xuất của tỉnh để có kế hoạch phát triển sản xuất, xuất khẩu phù hợp.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ đẩy mạnh việc cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên xây dựng các dự án sản xuất gắn với vùng nguyên liệu, dự án chế biến sâu sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến; Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...

Ngô San (Vietnam Business Forum)