Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Đề án 896

14:30:44 | 23/4/2021

Sáng 23/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896), giai đoạn 2013-2020 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Sự ra đời của Đề án 896 đã tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, xác định đây là một đề án lớn, có ý nghĩa quyết định trong xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực không ngừng, cố gắng từng giây, từng phút, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án với tinh thần quyết tâm, không ngại gian khổ, khó khăn, thách thức. Để tổ chức triển khai thực hiện Đề án 896 tại các bộ, ngành, địa phương và để triển khai thực hiện sự hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, các bộ, ngành, địa phương đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 896. Đồng thời, ban hành các quy chế làm việc, Tổ giúp việc (hay Tổ thư ký) một cách kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện Đề án.

Trong suốt quá trình thực hiện Đề án, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tốt công tác truyền thông về Đề án; thường xuyên họp Ban Chỉ đạo Đề án; hằng năm ban hành nhiều Kế hoạch thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ được giao; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiến hành hệ thống hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 19 Nghị quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành; tổ chức triển khai thực hiện 19 Nghị quyết nêu trên; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 896 hằng năm và theo từng giai đoạn.

Cho rằng, dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Đề án sẽ góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tại điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, có gần 45.000 cán bộ công an chính quy được tăng cường xuống xã, bảo đảm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hằng ngày ngay từ địa bàn cơ sở. Ngày 25/2 vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Ngày 14/10/2020, Ban Chỉ đạo 896 đã ban hành Quyết định số 8821/QĐBCĐ896 về ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020. Đến nay, các bộ, ban, ngành và các địa phương đã hoàn thành nội dung tổng kết Đề án và báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896.

“Tại Hội nghị tổng kết này, chúng ta nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện Đề án 896, khẳng định những kết quả quan trọng đã đạt được; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Nguồn: baochinhphu.vn