Ngành Hải quan xử lý gần 7 triệu hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

10:21:29 | 16/7/2021

Hiện nay, 197 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4- mức độ cao nhất ở Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 6, toàn Ngành đã cung cấp 203/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (tương đương 85,6% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện).

Trong đó có 197 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 83%). Từ 1/1 đến 15/6, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tiếp nhận giải quyết là 6.903.151 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a là 67.092 hồ sơ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, Tổng cục Hải quan đã tiến hành khảo sát quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị kỹ thuật để triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 22 thủ tục hành chính mới và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời chuẩn bị cho việc tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)