Đẩy mạnh hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp thời đại dịch COVID-19

11:41:02 | 2/8/2021

Tái cấu trúc doanh nghiệp là việc làm cần thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tính cân bằng và bền vững của hệ thống.


Tái cấu trúc trong giai đoạn hiện nay đối với doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt và lâu dài.

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện vào tháng 12/2020, có 87,2% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức “phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu cực” vì dịch bệnh COVID-19, trong đó nhiều hơn cả, là các doanh nghiệp mới hoạt động dưới 3 năm và các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ. 72,6% doanh nghiệp cho biết ảnh hưởng của dịch là "phần lớn là tiêu cực" và 14,6% lựa chọn mức "hoàn toàn tiêu cực".

Chỉ có 11% doanh nghiệp cho biết không bị ảnh hưởng và gần 2% doanh nghiệp nói rằng ảnh hưởng của dịch với doanh nghiệp họ ở mức “phần lớn tích cực” (1,3%) hoặc “hoàn toàn tích cực” (0,5%).

Như vậy, thực tế cho thấy Covid-19 xuất hiện như một liều thuốc thử đối với mô hình vận hành hiện tại của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp hiện đang đứng trước áp lực rất lớn từ sự biến đổi nhanh chóng và không ngừng từ môi trường bên ngoài. Áp lực này luôn thường trực nhưng Covid-19 đã thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh và khó lường hơn.

Cùng với đó, giới kinh doanh cho rằng, nếu nhìn nhận tích cực thì đại dịch COVID-19 được xem là đợt sàng lọc mạnh mẽ những doanh nghiệp, đơn vị chưa thích ứng được với môi trường và có "sức đề kháng" yếu. Vì vậy, tái cấu trúc doanh nghiệp không chỉ còn là việc “nên làm” mà là việc “phải làm” trong thời điểm hiện nay.


Việc tái cấu trúc giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu trước những biến đổi bên ngoài

Các chuyên gia nhận định, không ít doanh nghiệp đã vượt khó, tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo, song nhìn chung là chưa đủ do “sức” có hạn. Doanh nghiệp Việt đa số có quy mô nhỏ, siêu nhỏ nên năng lực quản trị còn bộc lộ nhiều hạn chế dẫn tới hệ thống và quy trình hoạt động không phù hợp, chi phí hoạt động cao.

Vì vậy, tái cấu trúc doanh nghiệp cần bắt đầu từ nhân tố con người. Trong đó, thay đổi và tăng cường năng lực quản trị là một yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp bắt đầu và thực hiện hiệu quả quá trình tái cấu trúc. Bên cạnh đó, Covid-19 cũng đã tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy chuyển đổi số ở các doanh nghiệp một cách mạnh mẽ. Doanh nghiệp nắm bắt, chủ động trong xu thế này sẽ có nhiều lợi thế hơn so với đối thủ.

Trong bối cảnh này, VCCI đã và đang tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực quản trị cho lãnh đạo trung, cao cấp; cung cấp thông tin và tư vấn cho doanh nghiệp và nội dung các hiệp định thương mại, yêu cầu của thị trường nước ngoài để doanh nghiệp có sự chuyển đổi thích hợp về mô hình quản trị và sản phẩm.

Quan điểm xuyên suốt của VCCI về tài cấu trúc doanh nghiệp là thường xuyên và liên tục cập nhật, bởi không phải chỉ trong thời điểm Covid-19 mà trong tương lai cần đối mặt và đương đầu trước những biến đổi khác như biến đổi khí hậu, diễn biến của môi trường kinh doanh, môi truồng kinh tế…

Từ trong dịch bệnh, bản thân doanh nghiệp phải nhìn ra được những điểm yếu để cấu trúc lại và tăng khả năng chống chịu các cú sốc bên ngoài. Trong trạng thái “bình thường mới”, doanh nghiệp nên nắm rõ những biện pháp hỗ trợ từ Chính phủ, đồng thời cân nhắc khả năng sẽ cần thêm vốn trong giai đoạn phục hồi như thế nào cho hợp lý.

Do vậy, tái cấu trúc doanh nghiệp để tăng cường khả năng chống chịu của doanh nghiệp là rất quan trọng để củng cố sức chống chịu của nền kinh tế.

Nguồn: DDDN