Thu ngân sách nhà nước tăng 31,53%

08:17:12 | 13/8/2021

Thông tin mới nhất từ Tổng cục hải quan, thu ngân sách Nhà nước lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/07/2021 đạt 230.538 tỷ đồng bằng 73,2% dự toán, bằng 69,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 31,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tâm thu ngân sách vẫn là điện tử, gỗ, hàng giày dép,may mặc…Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 371,16 tỷ USD, tăng mạnh 29,5%; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 184,33 tỷ USD, tăng 24,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 186,83 tỷ USD, tăng 34,4%.

Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ có tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2021 ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước.  Hàng giày dép ước đạt 12,1 tỷ USD, tăng 27,7%. Hàng dệt may ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 14,1% .  Điện thoại các loại & linh kiện đạt 29,35 tỷ USD, tăng 11,9% .

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)