Đẩy nhanh công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

09:56:09 | 13/8/2021

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng (KTCL), kiểm tra an toàn thực phẩm (KTATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngành hải quan đã có những biện pháp cụ thể.  

Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trình tự thủ tục để trình Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, trên cơ sở cuộc họp thẩm định tại Bộ Tư pháp ngày 06/7/2021, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương hoàn thiện lại hồ sơ Nghị định và báo cáo Bộ Tài chính có công văn số 7768/BTC-TCHQ ngày 14/7/2021 gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

Triển khai sắp xếp, bổ sung nhân lực, thiết bị…sẵn sàng thực hiện KTCL, kiểm tra ATTP theo lộ trình của Đề án đề ra đáp ứng theo mô hình mới, cụ thể: Tiến hành thí điểm kiểm tra đối với một số mặt hàng có trên thị trường và các chỉ tiêu đã có chứng nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP như: Kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh (trên một số mặt hàng hoa quả sấy khô; Thí điểm kiểm tra các chỉ tiêu kim loại nặng trên nền mẫu sữa bột, rau củ, quả ….; Kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật và kim loại nặng đối với các mẫu phụ gia thực phẩm; Tiến hành rà soát và sửa đổi hệ thống ISO 17025: 2017; Triển khai xây dựng hồ sơ theo ISO 17065: 2013 để đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm và đề nghị Cục Bảo vệ thực vật chỉ định chứng nhận hợp quy mặt hàng phân bón.

HH (Vietnam Business Forum)