Thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

17:36:04 | 1/10/2021

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 34 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 21 lượt dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 928,99 triệu USD và 5.015,41 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, 9 tháng đầu năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 10 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 5.015,41 tỷ đồng (cấp mới: 4.848,51 tỷ đồng, tăng vốn: 166,9 tỷ đồng), đạt 699% về vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2020 (do thu hút thêm 03 dự án đầu tư hạ tầng KCN) và đạt 108% về vốn đầu tư đăng ký so với kế hoạch năm 2021; thu hút 24 dự án FDI mới và 19 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 928,99 triệu USD (cấp mới: 840,91 triệu USD, tăng vốn: 88,08 triệu USD), đạt 405% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 99 % so với kế hoạch năm 2021.

Tính đến nay, số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN còn hiệu lực đạt 404 dự án, gồm 75 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19.428,61 tỷ đồng và 329 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.378,43 triệu USD.

Các dự án được phân theo từng KCN cụ thể: KCN Khai Quang thu hút được 90 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 820,6 tỷ đồng và 78 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.221,49 triệu USD; đã có 84 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy tự nhiên đạt 94%.

KCN Bình Xuyên thu hút được 122 dự án, gồm 38 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.790,63 tỷ đồng và 84 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.275,27 triệu USD; đã có 101 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy tự nhiên đạt 92%.

KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 57 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 303,45 triệu USD; đã có 57 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy tự nhiên đạt 100%.

KCN Bá Thiện thu hút được 36 dự án, gồm 05 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.883,35 tỷ đồng và 31 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 886,72 triệu USD; đã có 30 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy tự nhiên đạt 75%.

KCN Bá Thiện II thu hút được 56 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.738,21 tỷ đồng và 53 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 875,64 triệu USD; đã có 46 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy tự nhiên đạt 68%.

KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 31 dự án, gồm 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.109,58 tỷ đồng và 25 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 720,76 triệu USD; đã có 11 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy tự nhiên đạt 63%.

KCN Tam Dương II- Khu A thu hút được 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.037,20 tỷ đồng; đã có 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy tự nhiên đạt 42%.

Các KCN Sơn Lôi; Sông Lô I; Sông Lô II và Tam Dương I- Khu vực 2  đang trong thời kỳ bồi thường giải phóng mặt bằng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 518,34 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay là 8.011,36 tỷ đồng, đạt 41 % vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 303,31 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay là 2.935,39 triệu USD, đạt tỷ lệ 55% vốn đầu tư đăng ký.

Những tháng cuối năm 2021, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, thực hiện thu hút đầu tư theo quy hoạch, có chọn lọc gắn với phát triển bền vững, tiết kiệm quỹ đất sạch và bảo vệ môi trường. Dự kiến thu hút thêm 5-8 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 30-40 triệu USD; thu hút thêm 03 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 270 tỷ đồng.

Đồng thời, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, dự kiến có thêm khoảng 5-6 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 90-92 triệu USD, các dự án DDI đạt khoảng 60-70 tỷ đồng.

Nguyệt Thắm (Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc)