Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam

10:01:43 | 21/12/2021

Chiều tối 20/12, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và triển khai Nghị quyết của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hội nghị đã tập trung đánh giá thực chất bối cảnh thế giới và khu vực, kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đặc biệt là từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018. Đồng thời đánh giá những cơ hội và thách thức đặt ra đối với đất nước ta, với ngành ngoại giao trong thời gian tới. Qua đó xác định yêu cầu và nhiệm vụ của công tác đối ngoại thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc cũng như những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chia sẻ với những khó khăn của các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trước những tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19 cũng như điều kiện về cơ sở vật chất còn thiếu thốn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài cũng như các chế độ, chính sách với cán bộ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong nhiệm kỳ Khóa XV, Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động của Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 107 đề án, chương trình, kế hoạch lớn, trong đó có vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại của Quốc hội, bao gồm quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia về công tác đối ngoại và công tác đối ngoại của Quốc hội. 

Quốc hội sẽ tích cực, chủ động phê chuẩn việc gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, bảo đảm đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ, hội nhập nhanh và hiệu quả hơn của đất nước, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại, gắn với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy tối đa lợi thế của ngoại giao nghị viện cũng như hiệu quả, sức mạnh tổng hợp trong triển khai công tác đối ngoại; cùng hướng tới thúc đẩy tiến trình chủ động hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Đồng thời, tiếp thu các kinh nghiệm tốt trong tổ chức hoạt động nghị viện các nước trên thế giới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó là chỉ đạo xây dựng các đề án mang tính chiến lược toàn khóa và kế hoạch hàng năm về ngoại giao nghị viện... Đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với Quốc hội/Nghị viện các nước đối tác, láng giềng, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác quan trọng khác, nâng tầm đối ngoại đa phương.

Chủ động phát huy vai trò của Quốc hội trong các vấn đề then chốt, quan trọng có tầm chiến lược tại các cơ chế liên nghị viện đa phương quốc tế và khu vực. Tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại để chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Nâng cao hiệu quả cơ chế điều hòa, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan của Quốc hội và giữa Quốc hội với cơ quan Đảng, Chính phủ trong triển khai các hoạt động đối ngoại. 

Chỉ đạo việc cung cấp thông tin đối ngoại toàn khóa, thông tin đối ngoại hàng năm, kịp thời phản ảnh chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chuyển tải thông tin đối ngoại của Quốc hội, đất nước tới bạn bè quốc tế. Thông tin các vấn đề, sự kiện quốc tế, hoạt động của nghị viện các nước, các tổ chức nghị viện quốc tế có liên quan đến Việt Nam hoặc được Việt Nam quan tâm tới các đại biểu Quốc hội và công chúng trong nước…

Nguồn: baochinhphu.vn