ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Công bố danh sách nhân sự Ban Thường trực, Ban Kiểm tra VCCI khoá VII

11:22:44 | 31/12/2021

Đại hội VCCI lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố danh sách nhân sự Ban Thường trực và Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ban Kiểm tra VCCI khoá VII.


Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại thủ đô Hà Nội và các điểm cầu tại các vùng miền trên cả nước..

Về danh sách Ban Thường trực khoá VII sẽ gồm các nhân sự khoá VI:

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Các Phó Chủ tịch chuyên trách gồm các ông: Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2021; Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Ông Bùi Trung Nghĩa, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng Thư ký, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI đã bầu ra Ban Thường trực và Phó Chủ tịch không chuyên trách VCCI khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:


Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026


 Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026  


Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026


 Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026  


Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.


 Bà Trần Thị Lan Anh, Ủy viên Ban Thường trực, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026  

Các Phó Chủ tịch VCCI không chuyên trách gồm:


Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải

Các nhân sự trong Ban kiểm tra gồm:

Bà Hà Thu Thanh-Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Trưởng ban kiểm tra VCCI khóa VII


Bà Đồng Thị Ánh, Tổng giám đốc Tổng Công ty Pisico Bình Định


Ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Constrexim 


Ông Phạm Đình Đoàn, Phó Chủ tịch CLB doanh nhân Sao Đỏ, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái


Bà Vưu Lệ Quyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên


Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Nguồn: DDDN