Seagate công bố báo cáo kết quả tài chính quý III năm 2022

13:22:25 | 9/5/2022

Công ty Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2022.

“Kết quả tài chính quý 3 của Seagate phù hợp với định hướng điều chỉnh của chúng tôi, doanh thu sản phẩm gần đạt kỷ lục từ khách hàng của hạ tầng lưu trữ đám mây đã một phần bù đắp những “cơn gió ngược” của nền kinh tế ảnh hưởng tới các thị trường cuối khác, đặc biệt là các ứng dụng video và hình ảnh, và áp lực lợi nhuận”, Dave Mosley - Giám đốc điều hành của Seagate cho biết.

“Trọng tâm của chúng tôi là giảm thiểu những thách thức bên ngoài này thông qua duy trì các kỷ luật tài chính đang hiện hành, những chiến lược giá mới và hiệu quả hoạt động. Chúng tôi cũng đang tiếp tục thực hiện lộ trình phát triển sản phẩm mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các giải pháp công suất lớn và hiệu quả về chi phí. Trong quý 3, chúng tôi đã bắt đầu tăng sản lượng của các sản phẩm có dung lượng hơn 20 terabyte, kết hợp với nhu cầu đám mây liên tục tăng, hỗ trợ triển vọng tăng trưởng doanh thu năm tài chính hai con số của chúng tôi.”

Công ty đã tạo ra 460 triệu USD từ dòng tiền trong hoạt động kinh doanh và 363 triệu USD từ dòng tiền tự do trong quý 3 của năm tài chính 2022. Seagate đã duy trì bảng cân đối kế toán hợp lý và trong quý tài chính thứ ba, công ty đã trả cổ tức tiền mặt trị giá 154 triệu USD, chi 417 triệu USD để mua lại 4,2 triệu cổ phiếu phổ thông và hoàn trả 220 triệu USD trái phiếu có độ ưu tiên cao trong năm 2022. Tính đến cuối quý này, đã có 216 triệu cổ phiếu phổ thông đã được phát hành và đang lưu hành, các khoản bao gồm tiền mặt và những tài sản tương đương tiền mặt đạt tổng cộng là 1,1 tỷ USD.

Seagate đã phát hành bộ tài liệu Thông tin tài chính bổ sung. Thông tin này hiện có trên website của Seagate’s Investors investors.seagate.com.

D.A (Vietnam Business Forum)