MB chốt quyền phát hành 755 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 20%

09:20:18 | 12/8/2022

MB cho biết ngày 23/8 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021.

Theo phương án đã được ĐHCĐ 2022 thông qua, MB sẽ phát hành 755,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới.

MB hiện lưu hành hơn 3,7 tỷ cổ phiếu. Sau khi hoàn tất trả cổ tức, MB sẽ tăng số lượng cổ phiếu lên hơn 4,5 tỷ đơn vị, vốn điều lệ nâng từ 37.783 tỷ đồng lên hơn 45.339 tỷ đồng.


Ngày 23/8 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021

Trong năm nay, ngân hàng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 46.882 tỷ đồng. MB sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 892,4 tỷ đồng đã được đại hội thông qua năm 2021, gồm phát hành cổ phiếu riêng lẻ 70 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Viettel và phát hành 19,24 triệu cổ phiếu ESOP. Đồng thời, ngân hàng sẽ chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ thêm 651 tỷ đồng.

Bên cạnh mục tiêu về tăng vốn điều lệ, trong năm 2022, ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 15% lên 700.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 16% lên 472.600 tỷ đồng (theo giới hạn "room" mà Ngân hàng Nhà nước). MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn GDP 5%, ngân hàng dự kiến lợi nhuận đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 15%.

Nửa đầu năm, MB báo lãi trước thuế hơn 11.896 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Luỹ kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần đạt hơn 17.354 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 22.854 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và tăng 26% so với cùng kỳ.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)