Vốn FDI thực hiện 8 tháng cao kỷ lục trong 5 năm qua

08:11:29 | 30/8/2022

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kế cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 8 tháng năm 2022 ước tính đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.


Vốn FDI thực hiện 8 tháng năm 2022 ước tính đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8 (bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt gần 16,78 tỷ USD.

Liên quan đến đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, từ đầu năm đến nay, có 75 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 344,8 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 50,9 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 395,8 triệu USD.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 285,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 48,6% và giảm 0,7%).

Nguồn: baochinhphu.vn