Mời tham gia khảo sát Doanh nghiệp MSME trong khu vực APEC

11:44:50 | 15/9/2022

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) cùng Trường Kinh doanh Marshall thuộc Đại học Nam California (USC) trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp điền khảo sát (trước ngày 24/9/2022) để góp phần tham mưu cho các nền kinh tế khu vực APEC xây dựng khả năng phục hồi và khả năng cạnh tranh của MSMEs (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa):

https://usc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3gWcwbJt5UVJCbc

Kết quả khảo sát sẽ được trình lên các nhà Lãnh đạo Chính phủ và Nhà nước của các nền kinh tế APEC tại Hội nghị Đối thoại giữa ABAC và Lãnh đạo Cấp cao APEC. Các thông tin của Quý Doanh nghiệp sẽ được USC cam kết bảo mật. 

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ a Nguyễn Nam, Ban Quan hệ Quốc tế, VCCI: namn@vcci.com.vn 

(Một số báo cáo về thương mại và đầu tư của USC và ABAC đã thực hiện trong các năm trước: https://www2.abaconline.org//content-type/browse-docs/1017)

Nguồn: Vietnam Business Forum