Huyện Đắk R’Lấp: Khí thế mới, động lực mới

10:14:12 | 19/5/2023

Những thành quả Đắk R’Lấp đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ sẽ là hành trang giúp nhân lên niềm tin, khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đắk R’Lấp thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Đắk R’Lấp phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tới. Đây là chia sẻ của ông Phan Nhật Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk R’Lấp trong cuộc trò chuyện với phóng viên Vietnam Business Forum.

 

Bước vào năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’Lấp lần thứ IX, huyện Đắk R’Lấp đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Đắk R’Lấp đã tập trung rất cao cho công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII,…

Huyện đã chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết các vướng mắc liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; trong đó có những vấn đề quan trọng về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, khuyến khích các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo đời sống của nhân dân,… nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững.

Nhờ triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, đúng đắn nên mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của huyện vẫn tiếp tục khởi sắc.

Ông có thể cho biết rõ hơn về các chỉ tiêu kinh tế mà huyện Đắk R’Lấp đã thực hiện được trong nửa đầu nhiệm kỳ?

Đến nay, tổng số ngân sách trên địa bàn đạt 587 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch tỉnh giao. Sản xuất nông nghiệp có bước đột phá trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm.

Từ cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2. Các dự án đang tiếp tục hoàn thiện như: Nhà máy luyện nhôm Trần Hồng Quân, dự án Nhà máy bia Sài Gòn tại xã Kiến Thành, dự án mở rộng Nhà máy sản xuất bê tông tươi LBM tại xã Nhân Cơ, dự án mỏ đá Đắk Ru được chấp thuận chủ trương và cấp phép khai thác,… Qua đó tạo tiền đề để thúc đẩy ngành công nghiệp của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung phát triển trong thời gian tới.

Những thành tựu đó giúp nhân lên niềm tin và khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đắk R’Lấp thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa huyện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, huyện Đắk R’Lấp có những giải pháp gì?

Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới và định hướng nâng cấp đô thị Đắk R’Lấp thành thị xã trước năm 2030, trong thời gian tới Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành. Đồng thời,

phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, tạo hành lang pháp lý, sự đột phá, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, trên cơ sở quy hoạch của tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng phê duyệt, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung chính, cốt lõi của quy hoạch đến tất cả các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân nhằm thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung tháo gỡ vướng mắc để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư.


Nhà máy alumin nhân cơ tại huyện Đăk Rlap

Ông có thể cho biết định hướng, mục tiêu của huyện Đắk R’Lấp trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh?

Mục tiêu của Đắk R’Lấp là tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đưa Đắk R’Lấp phát triển toàn diện, vững chắc, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới.

Cần những giải pháp cụ thể nào để hoàn thành mục tiêu đó, thưa ông?

Có rất nhiều giải pháp, nhưng tựu trung lại, cần phải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Cần tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có tính chất kết nối. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, kết nối với các trung tâm kinh tế của tỉnh, khu vực. Vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm tạo sự đột phá, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum