Kinh tế - xã hội huyện Cư Jút: Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định

10:15:54 | 19/5/2023

Vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Huyện ủy và UBND huyện, kinh tế - xã hội (KT - XH) huyện Cư Jút tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.


UBND huyện Cư Jút tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Trong năm 2022, huyện Cư Jút phải đối mặt với tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thời tiết diễn biến bất lợi trên địa bàn, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thêm vào đó, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng cao, tạo áp lực tăng giá các sản phẩm khác, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống nhân dân.

Trước tình hình đó, UBND huyện đã chủ động tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và Kế hoạch phát triển KT - XH của cả giai đoạn 2021 - 2025.

Kết quả là, 10/10 nhóm chỉ tiêu do Huyện ủy, HĐND huyện giao đều đạt và vượt kế hoạch (KH) đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,53%, đạt 107% KH; thu ngân sách nhà nước đạt 372,9 tỷ đồng, đạt 100% KH; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100 tỷ đồng, đạt 111% KH. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 53 triệu đồng/người/năm, đạt 101% KH. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,17%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 2%,... Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực.

Năm 2023, UBND huyện Cư Jút đã chỉ đạo triển khai kịp thời, cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện ngay từ đầu năm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn. Chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để các xã, thị trấn, doanh nghiệp, tổ chức phát triển KT - XH xúc tiến đầu tư có hiệu quả.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, sự phối hợp của Thường trực HĐND huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban ngành đoàn thể, sự đồng lòng của doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn nên kinh tế - xã hội quý I/2023 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân vượt kế hoạch; hoạt động thương mại đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán. Công tác thu ngân sách đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao. Đặc biệt, huyện tăng cường công tác cải cách hành chính; chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng cho cả năm. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng liên kết; quản lý tài nguyên, môi trường chặt chẽ; tập trung giải quyết các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Quan tâm, chăm lo sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Chủ động nắm bắt tình hình, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch

Giữa tháng 4/2023, UBND huyện Cư Jút đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT - XH, bảo đảm an ninh quốc phòng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 do ông Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu kế hoạch thời gian tới, đặc biệt trong quý II/2023.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình diễn biến nguồn nước trên các sông, suối, hồ đập và lịch trình nông vụ tại các địa phương; thực hiện các biện pháp ứng phó cụ thể để triển khai thực hiện, giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất. Xây dựng phương án tưới, phối kết hợp trong quản lý, điều tiết nguồn nước. Ban hành phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện. Quyết định giao chỉ tiêu thu quỹ và triển khai thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Chỉ đạo thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục về đất đai, tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai 2013. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn.

Quản lý và điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhằm bảo đảm nhiệm vụ thu chi và giữ vững cân đối ngân sách.

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung rà soát nguồn thu, phân tích đánh giá khả năng thực hiện dự toán thu, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn; kiểm tra liên ngành chống thất thu ngân sách trên khâu lưu thông và hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Cư Jút giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2040. Tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng Huyện nông thôn mới (NTM); Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM theo phương thức lồng ghép với nhiều chương trình, dự án trên cùng một địa bàn nhằm xây dựng NTM bền vững, hiệu quả, đa dạng hóa nguồn lực; phấn đấu mỗi xã giữ vững và đạt thêm từ 1-2 tiêu chí nâng cao. Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2023 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Huy động nguồn lực phục vụ thực hiện công tác giảm nghèo, ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước kịp thời, đủ để thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo và Chương trình phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Về văn hóa - xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập huyện (19/6/1990 - 19/6/2023), các hoạt động cải cách hành chính, xây dựng NTM và các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức thăm hỏi, động viên đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” năm 2023, triển khai tháng nhân đạo năm 2024.

Tập trung đầu tư phát triển, đưa huyện Cư Jút lên thị xã sau năm 2027
Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Cư Jút có tổng diện tích tự nhiên trên 72.000ha, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 92,76%; đất phi nông nghiệp chiếm 7,05%; đất chưa sử dụng chiếm 0,19%. Việc lập quy hoạch dựa trên các cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của công tác lập quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch đã bám sát các chủ trương và chiến lược phát triển KT - XH của cả nước, của vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông và của huyện.
Phương án quy hoạch đã góp phần quan trọng thực hiện những định hướng, tầm nhìn của huyện Cư Jút đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu về quỹ đất đai để xây dựng huyện trở thành thị xã trực thuộc tỉnh theo định hướng đô thị hiện đại, thông minh, thân thiện, giàu bản sắc, xứng tầm là cực tăng trưởng ở phía bắc của tỉnh. Theo phương án quy hoạch, đến năm 2030, quỹ đất phi nông nghiệp sẽ tăng 1,23 lần so với hiện nay để phát triển các khu đô thị mới, phát triển giao thông, công nghiệp, dịch vụ du lịch và các cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

Nguồn: Vietnam Business Forum