Thêm nhiều dự án FDI đi vào hoạt động trong các KCN Vĩnh Phúc

10:57:49 | 30/6/2023

Cùng với những con số ấn tượng trong thu hút đầu tư, các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc cũng ghi nhận những cố gắng vượt bậc của các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các KCN Vĩnh Phúc có thêm 8 dự án FDI đi vào hoạt động, Lũy kế đến nay, có 399 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (329 dự án FDI và 70 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư.


Công ty Solum Vina (KCN Bá Thiện II)

Trong số 61 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh có 15 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị nhà xưởng, chiếm 3% tổng số dự án; 39 dự án mới cấp phép và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8,5 % tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,7% tổng số dự án và 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,8% tổng số dự án.

Bên cạnh số lượng lớn các dự án được triển khai trong 6 tháng đầu năm 2023, các KCN Vĩnh Phúc cũng ghi nhận nguồn vốn thực hiện của các dự án đầu tư đạt hiệu quả khá cao. Trong 6 tháng đầu năm 2023, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 216,1 triệu USD, đạt xấp xỉ 100% so với cùng kỳ năm 2022 và 59% so với kế hoạch năm 2023. Dự kiến lũy kế đến hết tháng 6/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.647,2 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án; vốn thực hiện của các dự án DDI trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 769,15 tỷ đồng, đạt 94% so với cùng kỳ năm 2022 và 40% kế hoạch năm 2023. Dự kiến lũy kế đến hết tháng 6/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 12.893,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Để có được kết quả trên, có sự đóng góp không nhỏ của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. Ban luôn quan tâm theo sát mọi hoạt động của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý. Qua đó, cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp, việc giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời, thỏa đáng.

6 tháng cuối năm 2023, các nhà đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án, dự kiến có thêm khoảng 10 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh (5 dự án FDI và 5 dự án DDI); trong đó vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 120 triệu USD, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 650-700 tỷ đồng.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)