Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường nhiều nhất từ trước tới nay

09:21:51 | 31/7/2023

Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 7/2023, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 20.761 doanh nghiệp, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.


Tháng 7/2023, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 20.761 doanh nghiệp.

So với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 7, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng 4,3% về số lượng và tăng 2,4% về số vốn.

Cụ thể, có 13.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 126.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 79.000 lao động. Cùng với đó là 7.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính chung 7 tháng năm 2023 có 89.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 834.300 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 588.900 lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng. Nếu tính cả 1.117.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 28.900 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2023 là 1.952.200 tỷ đồng.

Theo khu vực kinh tế, từ đầu năm đến nay, có 945 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; 21.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng; 67.300 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ.

Số liệu tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng cũng ghi nhận khó khăn của các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh bất động sản. Đây là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nhất khi số doanh nghiệp thành lập, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập đều có mức sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái và số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường lại có xu hướng tăng.

Nguồn: baochinhphu.vn