Nâng tầm vị thế, hình ảnh Bắc Giang trên trường quốc tế

10:41:39 | 3/9/2023

“Công tác đối ngoại của tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng tầm vị thế và hình ảnh của một tỉnh năng động, sáng tạo, góp phần thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương”. Đây là khẳng định của ông Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang với phóng viên.


Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - ông Dương Văn Thái tiếp đoàn công tác Công an tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)

Ông có thể khái quát bức tranh đối ngoại hiện nay của tỉnh Bắc Giang?

Bắc Giang đang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đứng trong Top 10 cả nước. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 19,3% (gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước), cao nhất từ trước đến nay. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 10,94% (đứng thứ 2 cả nước). Tính từ đầu năm đến nay, Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về kết quả thu hút nguồn vốn FDI (sau thành phố Hà Nội).

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội có đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch về công tác đối ngoại như: Chương trình Xúc tiến đầu tư; Đề án Đẩy mạnh hợp tác quốc tế cấp địa phương; Đề án kết nối, thu hút, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Bắc Giang; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh và nhiều kế hoạch đối ngoại trên các lĩnh vực: Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2026,...

Năm 2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ký thỏa thuận hợp tác với chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021 - 2025. Đây là địa phương nước ngoài đầu tiên tỉnh Bắc Giang ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngoài ra, Sở Ngoại vụ đã tích cực tìm kiếm, kết nối, trao đổi với mốt số địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc để xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác. Đến nay, tỉnh đã ký kết 7 thỏa thuận quốc tế với đối tác, địa phương nước ngoài; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ký kết 9 thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Sở Ngoại vụ đã tham mưu lãnh đạo tỉnh tham gia Đoàn công tác cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ký kết các biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế với các đối tác nước ngoài. Tham mưu lãnh đạo tỉnh đón tiếp các đoàn khách nước ngoài; tham mưu lãnh đạo tỉnh tham gia các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước: Hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam - EU hậu Covid-19 và công bố Sách trắng Eurocham 2021”; Hội thảo “Vải thiều Việt Nam, vươn tầm thế giới”; diễn đàn cấp cao OECD- Đông Nam Á và OECD-Việt Nam năm 2022; Gặp gỡ Hàn Quốc,... Phối hợp với các cơ quan thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại vào tỉnh,...

Thông qua các hoạt động đối ngoại, hình ảnh, vị thế về một tỉnh Bắc Giang với nhiều tiềm năng phát triển, là điểm đến an toàn, thành công trong đầu tư kinh doanh đã được bạn bè quốc tế biết đến, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. 

Đâu là những mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên mà ngành sẽ tập trung phát triển trong thời gian tới, thưa ông?

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tỉnh Bắc Giang xác định cùng với các trụ cột khác, ngoại giao kinh tế là một trong những ưu tiên, trong đó tập trung một số nhiệm vụ:

Tăng cường triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại như: Đề án Đẩy mạnh hợp tác quốc tế cấp địa phương của tỉnh Bắc Giang với các địa phương nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020 - 2024; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về ngoại giao kinh tế,...

Ghi nhận những đóng góp cho công tác đối ngoại, năm 2021 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam" cho Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. Năm 2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của Bộ Ngoại giao. 

Tiếp tục tìm kiếm, kết nối, trao đổi với các địa phương nước ngoài để thiết lập quan hệ hợp tác, trọng tâm là địa phương các nước có quan hệ hợp tác kinh tế, có nét văn hóa tương đồng và những thế mạnh tương hỗ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,... Tiếp tục triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021-2025.

Duy trì và mở rộng quan hệ quốc tế với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tăng cường giới thiệu thông tin để quảng bá hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh, quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh.

Tiếp tục triển khai Chương trình xúc tiến hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025. Chủ động và đổi mới phương thức tiếp xúc, vận động phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum