Hội đàm giữa hải quan 4 tỉnh, thành phố của Việt Nam với Hải quan Côn Minh (Trung Quốc)

15:25:44 | 14/9/2023

Từ ngày 07 - 10/9, tại Quảng Ninh, Đoàn đại biểu đại diện cho 4 Cục Hải quan các tỉnh, thành phố của Việt Nam (Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang và Hải Phòng) và Hải quan Côn Minh (Trung Quốc) đã tổ chức Hội đàm lần thứ 14.

Từ sau Hội đàm lần thứ 13 năm 2019 đến năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc tổ chức hội đàm luân phiên hàng năm giữa hai bên không thực hiện được.

Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quan 4 tỉnh, thành phố của Việt Nam (Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang và Hải Phòng) với Hải quan Côn Minh (Trung Quốc) không ngừng phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại xuyên biên giới giữa hai khu vực và hai nước.

Tại Hội đàm lần thứ 14, hai bên đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Biên bản Hội đàm lần thứ 13 tổ chức tại Côn Minh (Trung Quốc, tháng 6 năm 2019) đến nay. Đồng thời, thông báo kết quả mỗi bên đạt được trong công tác hiện đại hóa hải quan, phát triển Hải quan số, Hải quan thông minh; công tác phòng chống buôn lậu; đồng thời thảo luận, đề ra các nội dung hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong công tác chống buôn lậu, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường hiệu quả trong quản lý cửa khẩu, bồi dưỡng công chức hải quan và các biện pháp tăng cường hợp tác tại các cửa khẩu biên giới hai bên.

Trong khuôn khổ Hội đàm, các đại biểu đã tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai (Cục Hải quan Quảng Ninh) nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hải quan hai nước.

Việc tiếp tục duy trì tổ chức Hội đàm định kỳ giữa Hải quan hai bên sẽ thúc đẩy sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quan hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Hiền Phúc (Vietnam Business Forum)