Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn chủ động trước công việc và có nhiều cách làm hay, hiệu quả

09:28:04 | 10/6/2024

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dành ưu tiên hàng đầu cho công tác triển khai hải quan số, hải quan thông minh, tập trung nguồn lực cán bộ, công chức có chất lượng cao để cùng với Tổng cục Hải quan thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra; tiếp tục đối thoại, tập huấn thủ tục cũng như các chương trình của cơ quan hải quan cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện đại gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan tự động...Phóng viên đã buổi phỏng vấn ông Nguyễn Trường Giang  – Cục trưởng, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về những thành quả như đã nêu trên.

Có thể khẳng định là thông qua hoạt động đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp, các vướng mắc đã được kịp thời tháo gỡ và nhiều vấn đề liên ngành cũng được bộ, ngành chung tay xử lý. Với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoạt động trên được tổ chức ra sao, hiệu quả như thế nào, thưa ông?

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, cơ quan hải quan các cấp cũng đã thực hiện nhiều cuộc đối thoại, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua các cuộc đối thoại, nhiều vấn đề đã được làm rõ. Cơ quan hải quan nói chung, và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng xác định, các buổi đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp cũng là một trong những hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, cập nhật thông tin pháp luật trọng tâm của ngành, giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức và khả năng thực thi pháp luật hải quan.

Với phương châm đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, cơ quan hải quan luôn coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác, vì thế hoạt động đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp được Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thường niên nhằm trao đổi thông tin, tuyên truyền về các chính sách quản lý Nhà nước về hải quan. Đồng thời, là dịp để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc từ phía doanh nghiệp; từ đó hướng dẫn, giải đáp đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng hải quan thông minh, hải quan số.

Sau khi kết thúc Hội nghị, đơn vị đã báo cáo Tổng cục Hải quan những vướng mắc có liên quan đến thủ tục hải quan vượt thẩm quyền giải quyết để Tổng cục Hải quan nắm rõ thông tin, kịp thời xem xét, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời cũng gửi những nội dung vướng mắc có liên quan đến UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp hỗ trợ, xử lý khó khăn của doanh nghiệp. Trong công tác tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan – doanh nghiệp, đơn vị đã xây dựng nội dung hội nghị theo từng nhóm hoạt động của doanh nghiệp để tổ chức, qua đó tránh được tình trạng dàn trải về nội dung và mất thời gian của doanh nghiệp khác khi phải lắng nghe những nội dung không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp mình, đồng thời giúp cho công tác tổ chức hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả; cụ thể Cục Hải quan Tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc, đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), đối thoại với Chi hội Thương mại Đài Loan tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức đối thoại với các đối tác thường xuyên của Cục..

Bên cạnh tăng cường tổ chức hội nghị đối thoại để tiếp nhận ý kiến tập trung từ phía doanh nghiệp, thời gian qua, Cục Hải quan Tỉnh duy trì thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp qua các kênh thông tin như: hòm thư góp ý, website của đơn vị, số điện thoại đường dây nóng, trực tiếp tại các địa điểm làm thủ tục hải quan… để kịp thời tiếp nhận, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp. Cục Hải quan Tỉnh luôn chú trọng công tác tham vấn với các doanh nghiệp trên địa bàn; các thành viên của Tổ giải đáp vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục Hải quan đã kết hợp tham vấn ý kiến của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao ý thức, thái độ hợp tác với cơ quan hải quan. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã có đánh giá cao đối với công tác tham vấn tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, qua việc tham vấn đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hải quan, đồng thời cũng xem xét trách nhiệm của CBCC Hải quan có liên quan.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu không ngừng tăng lên, hệ sinh thái dịch vụ cảng trên địa bàn cũng ngày càng hoàn thiện, cùng với mục tiêu trong công tác quản lý là tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ, cùng với đó là những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu; Đồng thời, mong muốn lắng nghe ý kiến về thái độ, tác phong làm việc của cán bộ công chức Cục Hải quan Tỉnh, các ý kiến đóng góp để quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa.

Ngành Hải quan Việt Nam cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể gắn với nguồn lực và thời gian, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu “Hải quan Xanh” đề ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vấn đề nêu trên được quan tâm như thế nào, thưa ông?

Xây dựng nền kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là giai đoạn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tại Quyết định 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 ban hành Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đến năm 2030: “Triển khai Hải quan Xanh, khuyến khích và thúc đẩy hoạt động thương mại hướng tới phát triển bền vững theo mô hình nền kinh tế tuần hoàn thông qua việc triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường và động vật hoang dã mà Việt Nam đã ký kết, có những biện pháp khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện các giải pháp theo mô hình nền kinh tế tuần hoàn”.

Tổng cục Hải quan đã xây dựng Đề án Quản trị Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, trong đó xây dựng kế hoạch hành động cụ thể gắn với nguồn lực và thời gian, để góp phần trong công cuộc đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu “Hải quan Xanh” đề ra trong Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung như sau:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn chủ động tăng cường hiệu quả kiểm tra, kiểm soát các hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đảm bảo an toàn chất lượng; ứng dụng kỹ thuật hiện đại như hệ thống thông quan, máy soi, hệ thống giám sát tập trung nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

Đầu tư hiện đại hóa hệ thống trụ sở làm việc của các đơn vị đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại: tập trung mua sắm, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị hải quan, trang bị hệ thống soi chiếu hàng hóa, hành lý, hệ thống giám sát camera và các thiết bị hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hải quan để phù hợp với yêu cầu hải quan thông minh, yêu cầu của Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030. Tăng cường liên chính Hải quan. Tăng cường đào tạo CBCC các kiến thức liên quan đến chuyển đổi số, làm chủ công nghệ 4.0. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến được thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên nhiều lĩnh vực: nghiệp vụ hải quan, quản lý chuyên ngành, chuyển đổi số , quản lý hải quan trong môi trường số. Qua đó, giúp nhận thức và trình độ của CBCC trong đơn vị về văn hoá xanh, chống biến đổi khí hậu thông qua các hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.

Hiệu quả quản lý Hải quan thông qua việc tăng cường tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; triển khai tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các bộ công chức, người lao động, tuyên truyền cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế. Tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các văn bản pháp luật về quản lý chuyên ngành.

Chủ động tham gia góp ý, rà soát quy trình nghiệm vụ, xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ hải quan đơn giản, hài hòa, chuẩn hóa và đẩy mạnh tự động hóa các quy trình thủ tục theo hướng đồng bộ, liên thông, tích hợp. Áp dụng cơ chế quản lý hải quan phù hợp với từng đối tượng quàn lý, khuyến khích người khai hải quan tuân thủ pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chổng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước trong hoạt động kiểm soát hải quan; ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ hiện đại trong quản lý Nhà nước về Hải quan; kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý Nhà nước, tồ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng, thiết kế bài toán cho hệ thống hải quan số và hải quan thông minh theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan thực sự đặt yêu cầu phát triển xanh và bền vững làm nhiệm vụ trọng tâm. Hiện đại hóa, tự động hóa công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; đẩy mạnh kiểm tra trước và sau thông quan, giảm tỷ lệ kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan; triển khai mô hình biên giới thông minh, hải quan xanh theo khuyến nghị của WCO.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan được Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tích cực, hiệu quả. Cục Hải quan tỉnh đã triển khai sử dụng máy soi container di động, sử dụng seal định vị điện tử GPS, vận hành Hệ thống Megaport... Nhờ đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Thực hiện nâng cao các giải pháp cải cách hành chính để khai thác hiệu quả những lợi thế trong phát triển kinh tế biển, phát huy lợi thế là 1 trong 2 cảng biển nước sâu của quốc gia đối với hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các thủ tục hành chính đã được Tổng cục Hải quan triển khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thông qua hệ thống theo quy định.

Vận hành có hiệu quả chương trình kiểm soát container tại các cảng thuộc khu vực Cái Mép – Thị Vải nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, chất cấm, động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Xây dựng, triển khai mô hình địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tập trung tại Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Cái Mép – Thị Vải;

Thông qua Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO tổ chức tại Hà Nội ngày 10 - 12/10/2023, khái niệm “Hải quan Xanh cho một tương lai bền vững” được đề cập một cách sâu sắc hơn, yêu cầu mỗi cơ quan hải quan phải là một tổ chức chủ động tăng cường năng lực cho cán bộ và nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu bền vững thông qua ba trụ cột hiện hữu xanh, thực thi xanh và kiến tạo xanh. Từ chiến lược đến hành động đều đòi hỏi quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo các cấp, sự hợp tác từ các bộ, ngành và phương pháp quản trị khoa học.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua đồng thời hiện thực hóa mô hình hải quan số, hải quan xanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Những tháng đầu năm 2024, nền kinh tế phục hồi tích cực, một số mặt hàng có thuế suất cao lại tăng trưởng đã góp phần giúp số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt những kết quả khả quan. Với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu những tín hiệu trên có giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thưa ông?

Tính đến ngày 29/5/2024, tổng số thu ngân sách của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu là 8.812 tỷ đồng, đạt 48,96% (8.812 tỷ đồng/18.000 tỷ đồng) so với dự toán thu được giao, đã tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm 2023, đã tăng thu 2.136 tỷ đồng (8.812 tỷ đồng – 6.676 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023.

Những tháng đầu năm 2024, nền kinh tế phục hồi tích cực, một số mặt hàng có thuế suất cao lại tăng trưởng đã góp phần giúp số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của Cục Hải quan Tỉnh đạt những kết quả khả quan, cụ thể, các mặt hàng như dầu thô xuất khẩu tăng 57%; nhiều mặt hàng nhập khẩu cũng ghi nhận tăng cao như phân bón tăng 13%, sắt thép tăng 22%, khí gas hóa lỏng tăng 17%, máy móc thiết bị tăng 34%, xăng dầu tăng 127%, khô dầu tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Với những tín hiệu trên, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để duy trì sự tích cực này, hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024 là 18.969 tỷ đồng (vượt 969 tỷ đồng), đạt 105% so với dự toán thu được giao, tăng trưởng 13% so với năm 2023.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang đồng hành, hỗ trợ cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Các Chi cục Hải quan đã có nhiều cách làm hay như cử công chức làm việc trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn hoặc thông qua các doanh nghiệp logistics, đại lý hải quan để tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, cam kết thông quan hàng hóa thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp mới tham gia xuất nhập khẩu, các nhà đầu tư mới trên địa bàn để thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn./.

Trân trọng cảm ơn ông!

Văn Lượng