Phát huy vai trò ngành ngân hàng thời hội nhập

3:41:16 PM | 7/7/2017


Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Đồng Nai đã không ngừng triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của các cơ quan chuyên trách cũng như thực hiện các chính sách về lãi suất, tín dụng và xử lý nợ xấu đến các tổ chức tín dụng (TCTD).

Đến cuối năm 2016, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt gần 152 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, cao hơn tốc độ huy động vốn ngân hàng toàn quốc. Điều này đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo thanh khoản của các TCTD. Tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn đạt trên 133 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, đạt mục tiêu đề ra từ đầu năm (tăng 20%-22%); tăng cao hơn tăng trưởng tín dụng của toàn quốc và một số tỉnh lân cận. Kết quả cho vay đối với các xã xây dựng nông thôn mới đạt hơn 36,2 nghìn tỷ đồng, tăng 101,28% so với đầu năm.
Những nỗ lực của ngành đều hướng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng một cách an toàn, lành mạnh, chú trọng chất lượng tín dụng cũng như tích cực xử lý nợ xấu. Ngành luôn chú trọng vào thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam tại Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016; Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu. “Chi nhánh đã đồng thời phối hợp cùng các TCTD phổ biến đến các DN chủ trương, chính sách của Nhà nước về tín dụng và xử lý những vướng mắc của DN về thủ tục vay vốn, giảm lãi suất vay, tiếp cận vay vốn ngân hàng... Đặc biệt ngành luôn tích cực trong việc tham gia các chương trình kết nối DN tại các huyện, thị, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, góp phần vào tăng trưởng kinh tế tại địa phương" – ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho biết.

Có thể nói, từ sau khi phát động Chương trình kết nối ngân hàng – DN đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN và ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được kết quả thiết thực. Phần lớn các NHTM đã tích cực tham gia và thực hiện đúng cam kết đã đăng ký tại Chương trình kết nối, một số NHTM có doanh số cho vay đối với DN cao hơn so với số tiền cam kết. Nhiều NHTM trên địa bàn còn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, như cơ cấu lại các khoản nợ cũ, giảm lãi suất các khoản vay cũ, miễn giảm lãi. Trên đà phát triển này, ông Tuấn cho biết ngành cũng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình, thường xuyên tổ chức những hội nghị gặp gỡ để tháo gỡ khó khăn cho DN. Đây là động lực để thúc đẩy sự phục hồi tích cực của các DN, đóng góp chung vào sự ổn định và phát triển kinh tế địa phương.

Để luôn trong tinh thần chủ động hội nhập, ngành đã xác định mục tiêu hướng đến ở giai đoạn 2015-2020, phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tại chỗ và tổng dư nợ đối với nền kinh tế trên địa bàn tỉnh năm sau luôn tăng cao hơn năm trước từ 20% - 22%; với chất lượng tín dụng tỷ lệ nợ nợ xấu phấn đấu dưới 3%. Đòi hỏi ngành ngân hàng Đồng Nai phải tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành và của tỉnh để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ. Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ; các kế hoạch và chương trình hành động của UBND tỉnh và NHNN Việt Nam. Chủ động thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các TCTD về tăng trưởng xanh trong hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động tín dụng theo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg và Chỉ thị số 03/CT-NHNN. Bên cạnh đó, theo ông Trần Quốc Tuấn, NHNN Chi nhánh tỉnh xác định sẽ hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Là ưu tiên tập trung tín dụng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao.

Lê Diễm