Ngành Thông tin và Truyền thông Hải Dương: Tích cực đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

9:34:27 AM | 14/7/2017

13 năm kể từ ngày thành lập Sở Bưu Chính Viễn Thông (ngày 16/9/2004), gần 10 năm kể từ ngày Sở Thông tin và Truyền Thông-TT&TT (3/11/2008) chính thức ra đời, ngành TT&TT Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà.

Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử


Thời gian qua, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) được đầu tư với mạng truyền dẫn đã đảm bảo quang hóa đến 100% xã, phường, thị trấn. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước đã hoàn thành, đảm bảo kết nối tới Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với 55 điểm kết nối.

Trong khi đó, mạng diện rộng Tỉnh ủy kết nối các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các Đảng ủy trực thuộc và 12 huyện, thị, thành ủy; hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh được đầu tư triển khai tới 28 điểm cầu tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND 12 huyện, thị xã, thành phố.

Hải Dương cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống “một cửa điện tử” cho tất cả các huyện, thị xã, thành phố và đang triển khai liên thông hệ thống một cửa điện tử xuống cấp xã. Tất cả các cơ quan Nhà nước được xây dựng cổng/trang thông tin điện tử; cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đã liên kết/tích hợp các ứng dụng như thư điện tử công vụ của tỉnh, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm chuyên ngành.

Tuy nhiên, ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử Hải Dương vẫn còn gặp những khó khăn: các ứng dụng CNTT còn được đầu tư nhỏ lẻ, manh mún, kết cấu hạ tầng chưa tập trung và đặc biệt là thiếu nhân lực. Ông Nguyễn Cao Thắng - Phó Giám đốc phụ trách, bộc bạch niềm trăn trở: Chúng tôi chưa xây dựng được kiến trúc chính quyền điện tử cho tỉnh, khả năng sẵn có còn chưa được khai thác hết.

Trong thời gian tới, Sở TT và TT sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Điều đầu tiên được đề cập tới là Hải Dương phải xây dựng và ban hành được khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh. Thứ hai là hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, Cổng thông tin hành chính công của tỉnh tại địa chỉ duy nhất quản lý, giám sát tập trung thống nhất tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng cho tổ chức và công dân. Bên cạnh đó, Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh việc trả lời thư công dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử và nâng cấp hạ tầng CNTT tại UBND các xã, phường và thị trấn.

Bưu chính viễn thông và những thành tựu quan trọng


Từ chỗ chỉ có 01 doanh nghiệp hoạt động là Bưu điện tỉnh, đến nay 100% xã, phường, thị trấn của Hải Dương có điểm phục vụ với 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính. Hệ thống tuyến thư cấp I (liên tỉnh), Hải Dương có 2 tuyến là: Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng và Hà Nội - Hải Dương - Quảng Ninh; tuyến thư cấp II (liên huyện) từ trung tâm thành phố Hải Dương xuống các huyện (một số huyện được kết nối với tuyến thư cấp I để cấp phát). Đường thư cấp III gồm 31 tuyến đường thư phủ khắp 100% xã, phường, thị trấn, với tần suất trung bình 1 chuyến/ngày, tổng chiều dài khoảng 650km.

Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính đều đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ tự động, tin học trong quản lý, khai thác và vận hành hệ thống. Đồng thời, cung cấp đa dạng các dịch vụ bưu chính gồm: dịch vụ cơ bản, dịch vụ cộng thêm, dịch vụ EMS (chuyển phát nhanh), chuyển tiền, tiết kiệm bưu điện, bưu phẩm không địa chỉ, dịch vụ Datapost, dịch vụ nhận tận nơi,…chuyển tiền nhanh, trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện,....

Mạng lưới viễn thông luôn đảm bảo thông tin, liên lạc, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế, chủ động trong phòng chống thảm họa thiên tai.

Viễn thông Hải Dương đảm bảo kết nối cung cấp nhiều loại hình dịch vụ băng rộng viễn thông, internet cho người dân; thuê bao điện thoại cố định, điện thoại di động đạt 111,2 máy/100 dân, số thuê bao internet băng rộng cố định đạt 5,7 thuê bao/100 dân; thuê bao internet băng rộng di động 18 thuê bao/100 dân. 8 doanh nghiệp truyền hình trả tiền, với tổng thuê bao myTV, NexTV và truyền hình Cab là 123.491 thuê bao.

Toàn tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp viễn thông hoạt động, 2100 trạm thu, phát sóng thông tin di động (trong đó có trên 1000 trạm phát sóng 3G); 100% các xã, phường, thị trấn được phủ sóng điện thoại di động và quang hóa. Các loại hình dịch vụ viễn thông internet ngày càng đa dạng hơn từ các dịch vụ đơn thuần như tin nhắn, đến dịch vụ mới như dữ liệu video call, internetTV, truyền hình trả tiền và đặc biệt là dịch vụ tài chính ngân hàng trên nền tảng 3G. Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, nhu cầu của người dân đã đem về cho các doanh nghiệp viễn thông Hải Dương doanh thu trên 2000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước trên 200 tỷ đồng.

Bên cạnh sự phát triển của hệ thống bưu chính viễn thông, Hải Dương còn có sự bứt phá của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, điện tử. Với 173 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, Hải Dương có thể cung cấp ra thị trường 48.000.000 sản phẩm mạch điện tử; 4.400.00 máy in, fax đa chức năng … Tổng doanh thu thuần đạt 13.306.774 triệu đồng, nộp ngân sách 64.963 triệu đồng.