Đích đến là một nền công nghiệp chất lượng và bền vững

9:35:13 AM | 11/6/2018


Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), ngành công thương Tây Ninh đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai hàng loạt giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Nhờ vậy mà qua 2 năm triển khai, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản của ngành đều hoàn thành theo Nghị quyết đề ra; tạo nền tảng vững chắc để Tây Ninh sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bước đột phá

Đến nay sản xuất công nghiệp Tây Ninh đã có bước phục hồi sau suy giảm, phát triển đa dạng về ngành nghề; một số dự án đầu tư có quy mô lớn, tạo ra giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến được triển khai và đi vào hoạt động. Hoạt động khuyến công, hỗ trợ DN, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống được quan tâm. Công nghiệp phát triển nhanh không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương mà còn thu hút nhiều DN khác vào đầu tư tại tỉnh nhà. Hiện tại Tây Ninh có một số khu công nghiệp lớn đi vào hoạt động (Phước Đông, Bourbon-An Hòa…) đã thu hút được các dự án sản xuất có quy mô lớn, góp phần quan trọng trong việc gia tăng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp qua các năm. Cụ thể năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh (giá so sánh 2010) đạt 56.338,9 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 15,86%; năm 2017 (giá so sánh 2010) ước đạt 65.302,24 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 15,91%. Lũy kế 2 năm (2016-2017) ước đạt 121.641,09 tỷ đồng, ước tốc độ tăng bình quân là 15,89%, đạt kế hoạch đề ra (14,5%).Cùng với công nghiệp, hoạt động xuất khẩu có chuyển biến tích cực, mặt hàng xuất khẩu đa dạng, thị trường xuất khẩu từng bước được mở rộng. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 4.012,4 triệu USD, so cùng kỳ tăng 12,8%. Lũy kế 2 năm (2016-2017) đạt 7.569,15 triệu USD, ước tốc độ tăng bình quân hàng năm là 20,31%, đạt kế hoạch đề ra (20 - 23%).

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh - ông Lê Thành Công, để tạo thuận lợi cho các DN đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành công thương luôn quan tâm nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN một cách thỏa đáng nhất. Triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Với mục tiêu đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh của DN thời kỳ hội nhập, ngành công thương Tây Ninh còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách mới, kỹ năng quản trị, phương pháp kinh doanh … đến DN thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về phát triển sản phẩm, phân phối sản phẩm, thương mại điện tử, quản trị DN. Cấp quyết định cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC hỗ trợ DN thâm nhập và phát triển thị trường tại một số khu vực. Sở Công Thương Tây Ninh còn trình Bộ Công Thương quyết định công nhận DN xuất khẩu uy tín để tăng cường quảng bá, giới thiệu những DN tiêu biểu, tạo động lực cho DN phát triển. Đồng thời triển khai kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh phục vụ nhân dân ở khu vực nông thôn và công nhân lao động ở các khu – cụm công nghiệp.

Ưu tiên tái cơ cấu ngành công nghiệp


Ông Công cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ nay đến năm 2020 là đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng chuyển từ gia công sang chế tạo, chế tác nhằm gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. Phấn đấu trong giai đoạn này giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 14,5% trở lên, cơ cấu công nghiệp - xây dựng chiếm 41% - 42% trong GRDP, tạo nền tảng vững chắc để Tây Ninh sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để thúc đẩy công nghiệp phát triển, đa dạng hóa ngành nghề góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư được tỉnh Tây Ninh đặc biệt chú trọng. Trên tổng thể, ngành công nghiệp tỉnh định hướng sẽ thu hút các dự án tập trung phát triển vào các khu – cụm công nghiệp, từng bước hình thành một nền công nghiệp chất lượng và bền vững. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm sản xuất từ đường, tinh bột mì, cao su, khoáng sản; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ dệt may - da giày, các sản phẩm cơ khí công nghệ cao, linh kiện và thiết bị điện - điện tử, công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn... Tăng cường khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp công nghệ cao thông qua các chính sách khuyến công, chính sách thuế...