Ngành tài chính Hải Dương thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh

8:49:27 PM | 1/9/2018

Ngành tài chính Hải Dương đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách mà còn góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư tại địa phương. Ông Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương đã có cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum.


Ông Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
Ông đánh giá sao về kết quả đạt được trong công tác CCHC của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương những năm qua, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động doanh nghiệp ?
Trong những năm qua, công tác CCHC, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách TTHC, cải cách tài chính công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được Sở triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Sở đã thường xuyên rà soát TTHC, kịp thời trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý; năm 2017, đã trình UBND tỉnh bãi bỏ 13 TTHC và công bố 41 TTHC đang có hiệu lực, đồng thời tổ chức cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, đảm bảo mọi hoạt động giải quyết TTHC nằm trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng. Các TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa”, trên trang thông tin điện tử của Sở và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Sở cũng đã ký thỏa thuận hợp tác về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 13 TTHC. Người dân, doanh nghiệp có thể đến bưu cục gần nhất chuyển hồ sơ thay vì phải đến trực tiếp tại Sở.

Từ Quý II/2018, Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin và hoàn thiện ứng dụng phần mềm “Dịch vụ Hành chính công - Hệ thống một cửa điện tử” trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Theo đó, toàn bộ 34 TTHC của Sở được cung cấp ở mức độ 3, cho phép người dân, doanh nghiệp dễ dàng tải biểu mẫu, nộp hồ sơ và giám sát quá trình giải quyết TTHC thông qua mạng internet, giúp tiết kiệm chi phí, tăng tính công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Thực hiện Quyết định số2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”, Sở đã ban hành Kế hoạch số 2513/KH-STC ngày 06/10/2016 và kịp thời triển khai, phổ biến đến các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân trong việc cải thiện, nâng cao các chỉ tiêu, chỉ số thành phần liên quan đến chức năng nhiệm vụ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Xin ông cho biết Sở đã có những tham mưu, phối hợp thế nào để thu hút, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư?
Từ nhiều năm qua, Sở luôn chủ động tham gia tích cực tất cả các khâu từ xây dựng quy hoạch tổng thể, các chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội… đến các nhiệm vụ, phương pháp huy động vốn đầu tư phát triển qua các hình thức kêu gọi đầu tư: Hợp tác công tư, ODA, bố trí kinh phí xúc tiến đầu tư, huy động vốn vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho một số dự án trọng điểm, cấp bách, …

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nhằm thực hiện một loạt các giải pháp “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã tập trung đẩy mạnh cải cách, công khai TTHC hướng đến mục tiêu phục vụ tối đa người dân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí, nhất là các khâu: Xác định giá đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cơ chế hỗ trợ đầu tư đến chân hàng rào khu công nghiệp,….

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp có thu để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách vào khu vực này. Sở còn quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai, công sản thông qua việc rà soát quỹ đất, sắp xếp cơ sở nhà đất hợp lý, xây dựng phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn cho các công trình trọng điểm... Ngoài ra, việc phối hợp giữa cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước luôn được đẩy nhanh tiến độ, giảm thời gian, thủ tục trong thanh toán vốn đầu tư.
Trân trọng cảm ơn ông!

Trong 2 năm gần đây, Hải Dương đã tạo dấu ấn lớn về thu ngân sách: Năm 2016 vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng; năm 2017 là năm đầu tiên tự cân đối ngân sách nhưng về đích sớm nhất trong 16 tỉnh, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.448 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán năm, tăng 108,5% so với cùng kỳ năm trước.