Việt Nam phấn đấu trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực ASEAN

23:35:41 | 20/9/2018

Việt Nam đã thể hiện được dấu ấn đậm nét về sự năng động, cởi mở, hiếu khách với năng lực kết nối, điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế trong Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới ASEAN (WEF- ASEAN) 2018. Thông điệp xuyên suốt là “Cách mạng Công nghiệp 4.0 là tương lai của ASEAN” đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Tại hội nghị lần này, Chính phủ Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành đã có những cam kết và thông điệp mạnh mẽ gửi tới hội nghị trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chính sách cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nhằm mang đến cho các nhà đầu tư nhiều thuận lợi nhất trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Đa số các đại biểu tham dự hội nghị đều đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của Việt Nam. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã có bài phát biểu nêu bật được những thành tựu mà kinh tế Việt Nam đạt được trong những năm vừa qua. Nền kinh tế Vĩ mô được điều hành ổn định, tốc độ tăng trưởng luôn được duy trì ở mức cao. Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng thu ngân sách nhà nước từ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012- 2017 bình quân đạt 12%, tỷ lệ động viên đạt trên 20% GDP.

Về TTCK, ông Huỳnh Quang Hải khẳng định, TTCK Việt Nam hiện đã hoàn chỉnh về cấu trúc với thị trường cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ và chứng khoán phái sinh. Thực hiện quyết tâm xây dựng TTCK Việt Nam lành mạnh, ổn định, sớm được công nhận là TTCK mới nổi vào năm 2020 để huy động hiệu quả các kênh vốn trung và dài hạn của quốc tế. Sau 18 năm đi vào hoạt động, TTCK Việt Nam đã trở thành thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất về quy mô và thanh khoản trong khu vực; hoàn chỉnh về cấu trúc, bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ và TTCK phái sinh.

Theo ông Hải, quy mô thị trường vốn của TTCK đến hết năm 2017 đạt 117% GDP (gấp 4 lần so với năm 2012), trong đó thị trường CP đạt 77,5%, thị trường trái phiếu đạt 39,8% GDP, từng bước có sự phát triển cân bằng với thị trường tín dụng ngân hàng và trở thành kênh huy động vốn ngày càng quan trọng cho các doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh.

Để thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện môi trường kinh doanh trong nước, trong những năm qua, Chính phủ đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp. Theo đó, ngành tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời đã tiến hành cải cách mạnh mẽ tỏng lĩnh vực hành chính thuế, hải quan. Đến nay đã triển khai hệ thống khai báo thuế qua mạng tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với 99,98% số doanh nghiệp tham gia; số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 95,84%...

Bên cạnh những cải cách trên, trong thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã tiến hành cải cách đối với bộ phận kế toán, kiểm toán theo hướng tiếp cận thông lệ quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đưa ra các thông tin tài chính một cách minh bạch, kịp thời cho các nhà đầu tư. Theo đó, hoạt động kế toán, kiểm toán vừa hỗ trợ các doanh nghiệp tạo lập thông tin kinh tế tài chính chính xác, vừa góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và nền kinh tế.

Với mong muốn thông qua hội nghị, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua sẽ là động lực để Bộ cùng với Chính phủ và các ban ngành tiếp tục thực hiện cải cách ở mức độ sâu và rộng hơn nhằm tạo nên một môi trường kinh tế ổn định và an toàn trên phương diện vĩ mô.

Ông Hải khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới, cải cách khu vực tài chính, thị trường tài chính. Cụ thể như: Thực hiện chính sách tài khoán một cách linh hoạt, hiệu quả, phối hợp hài hòa với chính sách tiền tệ, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục cải cách và hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính, chính sách tài chính -  ngân sách theo hướng công khai, minh bạch, tiếp cận quốc tế.

Hoàn thiện luật chứng khoán thế hệ hai để tạo khuôn khổ pháp lý phát triển thị trường vốn, TTCK trong dài hạn,  đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường vốn. Thực hiện nâng hạng TTCK Việt Nam, kết nối với một số sàn giao dịch CK trong khu vực, thu hút mạnh mẽ sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn.

Sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm, cơ cấu lại thị trường bảo hiểm, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Phát triển nền tảng tài chính điện tử, hình thành hệ sinh thái tài chính số, ứng dụng công nghệ mới mạnh mẽ vào lĩnh vực tài chính nhằm làm cho cuộc CMCN 4.0 trở thành cơ hội của ngành tài chính, đem lại lợi ích cho thị trường và doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan.

Đẩy mạnh cải cách, sắp xếp lại DNNN, gắn cổ phần hóa với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK, cập nhật các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thực hiện đầy đủ các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Tiếp tục bám sát quá trình triển khai các cam kết quốc tế về thuế, hải quan, dịch vụ tài chính, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các cam kết, góp phần đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Lương Tuấn