Phát triển cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô hướng tới ASEAN 2020

1:49:14 PM | 10/5/2019

Theo xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do VCCI công bố vừa qua, Hà Nội đứng trong TOP 10 các tỉnh/thành có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2018. Kết quả này cho thấy, Hà Nội đã và đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, liên tục vì mục tiêu phục vụ phát triển doanh nghiệp.

Trong năm 2018, Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật, tất cả 20 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%. Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 6,5 tỷ USD, là năm đầu tiên đứng đầu cả nước. Kết quả 3 năm 2016-2018, thành phố thu hút được gần 13,25 tỷ USD, bằng 2,12 lần của cả giai đoạn 2011-2015 và bằng 48,6% của giai đoạn 1986-2015. Đáng chú ý, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục được tập trung phát triển, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 5,74 triệu lượt, tăng 16%, về đích trước hai năm chỉ tiêu thu hút khách du lịch quốc tế (mục tiêu là 5,7 triệu lượt vào năm 2020).

Thành phố tiếp tục quan tâm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh: Thực hiện mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng; triển khai diện rộng quy trình trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà. Năm 2018, đã có 25.700 doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký, lũy kế hết năm 2018 đạt 255.280 doanh nghiệp.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 50/CTr-UBND, triển khai xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội năm 2019. Trong 4 tháng đầu năm 2019, thu hút FDI của Hà Nội đạt 4,47 tỷ USD, gấp 6 lần cùng kỳ. Đây cũng là địa bàn thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất cả nước, chiếm 30,6% tổng vốn đầu tư. Hà Nội dự kiến năm 2019 tiếp tục giữ được nhịp độ thu hút FDI cao, đạt trên 5 tỷ USD. Với những kết quả này, việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Hà Nội sẽ có những bước phát triển tích cực hơn nữa.

Những kết quả đó cũng đã được phản ánh qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2018 của Hà Nội do VCCI công bố vừa qua, Hà Nội đứng trong TOP 10 các tỉnh/thành có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất. Theo đó, Hà Nội xếp thứ 9/63 tỉnh, thành, tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 15 bậc so với năm 2015 và về đích sớm 2 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ. Lần đầu tiên thủ đô Việt Nam - trung tâm kinh tế chính trị của cả nước lọt vào nhóm 10 tỉnh thành phố được đánh giá cao nhất về chất lượng điều hành nhờ sự thông thoáng của môi trường kinh doanh. Hà Nội đã và đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, liên tục vì mục tiêu phục vụ phát triển doanh nghiệp. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ chính quyền, các cơ quan hữu quan của thành phố.

Tuy nhiên, để phát huy hết khả năng là đầu tầu kinh tế - xã hội - chính trị của cả nước, Hà Nội nên tập trung vào 4 vấn đề sau:

1. Định vị, quy hoạch phát triển Thủ đô trong không gian liên kết vùng và quốc tế trong môi trường kinh doanh và địa chính trị đang thay đổi có lợi cho Việt Nam. Trong đó có việc xác định các sản phẩm chủ lực của Thủ đô.

2. Phát triển cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô dựa trên 3 trụ cột: Thương mại và Dịch vụ; Sản xuất và Công nghiệp; Tài chính và Ngân hàng. Việc xây dựng và cải thiện môi trường kinh doanh phải xây dựng trên cơ sở các chính sách chuyên sâu vào 3 khối doanh nghiệp và một chính sách vĩ mô tốt cần dựa trên việc tổng hòa các lợi ích của các trụ cột này.

3. Xác định các đối thủ cạnh tranh, đối tác chiến lược trong khu vực và quốc tế để xây dựng một chiến lược cạnh tranh và hợp tác phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

4. Xây dựng những nguồn lực để phát triển các sản phẩm chủ lực trên cơ sở hơn 60 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP.Hà Nội năm 2018, qua đó phát triền cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2019-2020 là chặng cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, cũng là năm cuối thực hiện quy hoạch phát triển Hà Nội đến năm 2020 và cùng hướng tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước 2021-2025. Đặc biệt năm 2020, Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN 2020 và VCCI sẽ là Chủ tịch của Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN - sự kiện doanh nghiệp lớn nhất của quốc gia và khu vực trong năm sau. Tin tưởng rằng, Hà Nội sẽ đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, doanh nghiệp Việt Nam và với VCCI, có những hoạt động tích cực để phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, góp phần xây dựng một Thủ đô hiện đại, một thành phố thông minh trong cộng đồng kinh tế ASEAN.

TS. Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI