Chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

15:28:04 | 5/6/2019

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV (CMCN 4.0) đang hiện hữu ngày càng rõ nét hơn với những tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia. Trong cuộc CMCN này, cùng với quá trình phát triển của kỷ nguyên số, chuyển đổi số là điều tất yếu mà các quốc gia trên thế giới đang hướng tới, trong đó có Việt Nam.

Chuyển đổi số tác động tới doanh nghiệp như thế nào?

Thuật ngữ “Chuyển đổi số” (Digital Transformation) không đơn thuần chỉ là công nghệ kỹ thuật số, mà là bước chuyển đổi mà công nghệ số được ứng dụng vào các khía cạnh của cuộc sống, của doanh nghiệp; làm thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động như: cắt giảm chi phí, cải thiện chiến lược khách hàng, củng cố hệ thống vận hành, tối ưu hóa hiệu suất làm việc, tối đa lợi nhuận, tạo ra các mô hình kinh doanh và phương thức quản lý mới…

Tuy nhiên, không ít các doanh nghiệp truyền thống tại Việt Nam đang bị giới hạn bởi sức ì khá lớn từ chính hệ thống, cơ chế và bộ máy tổ chức tạo ra. Điều đó làm họ ngày càng trở nên thụ động, thiếu khả năng thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh mới, thiếu linh hoạt và hạn chế tinh thần sáng tạo. Theo các chuyên gia, việc chuyển đổi số không phải là câu chuyện của một doanh nghiệp hay một địa phương nào, muốn hay không muốn chuyển đổi mà là một tất yếu khách quan, một xu thế mang tính toàn cầu, nếu không sẽ bị loại khỏi “cuộc chơi”.

Thực trạng

Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nhận thức đúng vai trò chuyển đổi số. Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khoảng 22% doanh nghiệp Việt Nam cho rằng, CMCN 4.0 đã và đang tác động đến doanh nghiệp; gần 33% doanh nghiệp cho là chưa tác động nhưng sẽ bị tác động. Như vậy, có khoảng 55% doanh nghiệp nhận thức rằng, CMCN 4.0 đã, đang và sẽ tác động đến doanh nghiệp. Cũng theo khảo sát, chỉ có 6,6% doanh nghiệp cho rằng đủ nguồn lực để thay đổi hoàn toàn từ hệ thống cũ sang hệ thống công nghệ mới, 34,6% doanh nghiệp sẽ thay đổi từng bước do không đủ nguồn lực, 27,5% đang trong quá trình chuẩn bị vốn và nguồn lực, và có tới 31,1% doanh nghiệp vẫn chưa làm gì để theo kịp CMCN 4.0.

Các doanh nghiệp cần phải làm gì?

Mỗi doanh nghiệp đều có một đặc thù nhất định và lĩnh vực kinh doanh khác nhau nên không dễ áp dụng một quy tắc thành công, hay bước cụ thể chung nào trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến trình số hóa của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm đến 97% tổng số hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Nghệ An, chúng ta cần lưu ý: 

Các doanh nghiệp cần đảm bảo sự đồng thuận, nhất trí cao từ nhân viên cho đến người quản lý; xác định chính xác các nhân tố kỹ thuật số hàng đầu trong doanh nghiệp và nhanh chóng đưa vào quy trình chuyển đổi; tìm kiếm những đối tác công nghệ có năng lực, giàu kinh nghiệm nhằm tư vấn và quản lý dự án tốt; nhìn nhận và đánh giá đúng “hành trình” chuyển đổi số bên cạnh việc thường xuyên ưu tiên những sáng kiến chủ chốt, có giá trị thực tiễn cao nhằm thu hẹp khoảng cách quá trình chuyển đổi số với những doanh nghiệp khác cũng như đánh giá mức độ phát triển của chính doanh nghiệp mình trên các lĩnh vực kinh doanh; thu thập, có biện pháp bảo vệ dữ liệu cùng với các công nghệ tiên tiến xử lý, phân tích dữ liệu là những khía cạnh không thể thiếu trong doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Và, điều quan trọng cần nhớ nữa là: Quá trình chuyển đổi số không chỉ diễn ra một ngày mà phải nhiều năm, không chỉ diễn ra bên trong một doanh nghiệp cụ thể hay trong một ngành dịch vụ nhất định nào đó mà có sự tương tác trong chuỗi cung ứng giá trị.

Lời kết

Trước sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng chuyển đổi số, Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy sự phát triển kinh tế số thông qua một loạt các cơ chế chính sách, và đặc biệt chủ trương này gần đây đã được cụ thể hóa thêm nhờ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư.

Mặc dù chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ tạo ra không ít thách thức mới mà các doanh nghiệp, tổ chức cần chủ động thay đổi để thích ứng và giải quyết ngay mọi vấn đề phát sinh, như: việc bảo mật số, nguy cơ bị tấn công mạng cao, rò rỉ dữ liệu, sự tụt hậu của các mô hình kinh doanh truyền thống, rào cản về kỹ thuật và ngôn ngữ,… Do đó, để theo kịp sự ảnh hưởng của CMCN 4.0 thì mỗi doanh nghiệp và chính quyền phải thực sự nỗ lực chuyển mình, sẵn sàng một chiến lược và lộ trình chuyển đổi số rõ ràng thì mới hy vọng quá trình chuyển đổi số đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Và điều cốt lõi mà các doanh nghiệp luôn ghi nhớ: mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp và là động lực chính trong công cuộc chuyển đổi số chính là khách hàng./.

Phan Duy Hùng