Phát triển bền vững trong doanh nghiệp với sự hỗ trợ của Bộ chỉ số CSI

11:05:01 AM | 13/11/2019

Phát triển bền vững đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần thiết trong hoạt động kinh tế toàn cầu, đó cũng là một thách thức đang nổi lên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Tham gia tích cực vào các chương trình phát triển bền vững trên thế giới

Tại Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 9 năm 2015, 193 nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, bao gồm 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) với 169 chỉ tiêu nhằm chấm dứt đói nghèo, chống bất bình đẳng và bất công, và chống biến đổi khí hậu cho tới năm 2030. Chương trình nghị sự cũng nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp trong việc thực hiện thành công SDGs, bên cạnh vai trò của chính phủ và các tổ chức quốc tế. Điều này có nghĩa các doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và đầu tư vào đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và  báo cáo tới các nhà hoạch định chiến lược về cách thức hoạt động của mình đóng góp vào Chương trình nghị sự về Phát triển Bền vững toàn cầu.

Nhận thức được tầm quan trọng của Phát triển bền vững, từ năm 1992 Việt Nam đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janeiro, Brazil; Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững 2002 tại Johannesburg, Nam Phi; ký Tuyên bố chung Rio về Môi trường và Phát triển; Chương trình Nghị sự 21; Hội nghị Liên hợp quốc RIO +20  về Phát triển bền vững năm  2012 và Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2015 tại New York.

Việt Nam cũng đã xây dựng và ban hành các chính sách về phát triển bền vững như Chỉ thị số 36-CT / TW ngày 25 tháng 6 năm1998 của Bộ Chính trị về Tăng cường Bảo vệ môi trường trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 1991-2000; Quyết định số 153/2004 /QĐ-TTg về Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam); Quyết định số 432 / QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2014 về Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững trong giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1393 / QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ngày 25 tháng 9 năm 2012; Nghị quyết số 19 / NQ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với vai trò đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và có chức năng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập, đã được Chính phủ giao làm đầu mối để thực hiện các hoạt động liên quan tới phát triển bền vững doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2017, nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016. VCCI cũng là đối tác/đơn vị thực hiện chính của một loạt các chương trình phát triển bền vững trong khu vực và quốc tế như Chương trình hành động 2020 khu vực Đông Nam Á, Chương trình hành động 2020 và Tầm nhìn 2030 của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thế giới, Chương trình nông nghiệp tích hợp bền vững của Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu Liên hợp quốc ...

CSI- Thước đo của doanh nghiệp về phát triển bền vững 

Là một trong nhiều sáng kiến của VCCI về  thúc đẩy phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index-CSI) được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, phù hợp với bối cảnh chính trị xã hội trong nước cũng như thông lệ quốc tế. CSI còn là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn. Tại thời điểm này ở Việt Nam, CSI được coi là một sáng kiến độc đáo, được tư vấn  xây dựng và cập nhật hàng năm bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ VCCI, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp hội viên của VCCI và các chuyên gia độc lập khác. Kể từ năm 2016, CSI được sử dụng làm cơ sở đánh giá, bình chọn các doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, việc đưa Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) tiệm cận hơn nữa tới các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước là điều rất cần thiết. “VCCI, VBCSD luôn trăn trở làm thế nào để đưa được các giá trị về phát triển bền vững, đặc biệt là Bộ chỉ số CSI có thể đến với các doanh nghiệp trong cả nước không phân biệt quy mô, hay thành phần kinh tế, qua đó đảm bảo tất cả các doanh nghiệp ngay từ khi mới thành lập đều có ý thức hướng đến hoạt động kinh doanh nhân văn, bền vững”.

Năm 2019, Chương trình và Bộ Chỉ số CSI đã được đưa vào Kế hoạch triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP của VCCI hướng đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp nối thành công của các năm trước, năm 2019, Chương trình lần thứ 4 được tổ chức với kỳ vọng thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt bứt phá trong thập niên cuối cùng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên cả nước.

Ngoài việc đánh giá và công bố những doanh nghiệp thực hiện xuất sắc chiến lược bền vững, chương trình còn hướng tới việc tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các doanh nghiệp và giữa các bên có liên quan, từ đó hỗ trợ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp.

Việc tham gia và được vinh danh tại Chương trình uy tín tầm cỡ quốc gia này đồng nghĩa với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp được ghi nhận bởi Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan quản lý, giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh.

Bộ Chỉ số CSI đóng vai trò là chìa khóa trong việc thực hiện mục tiêu này. Điểm đặc biệt, năm nay, Bộ Chỉ số CSI được tinh gọn từ 131 xuống còn 98 chỉ tiêu, trong đó 90% là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật. Các chỉ tiêu cũng được phân nhóm khoa học hơn, cập nhật với thông lệ quốc tế và pháp luật trong nước, có tính ứng dụng cao và phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng hơn.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ số năm nay được phát hành kèm cẩm nang hướng dẫn. Mỗi chỉ số được giải thích và hướng dẫn cụ thể việc khai thông tin cũng như việc lựa chọn văn bản tham chiếu. Mặt khác, phần lớn các văn bản tham chiếu đều nằm trong danh mục văn bản các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên việc khai hồ sơ có thể được tiến hành dễ dàng, thuận tiện hơn.

Trải qua hành trình 3 năm (2016-2018), Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam đã tạo ra sự lan tỏa, khích lệ rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề quản trị doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững.

Bộ Chỉ số cũng được triển khai thành phần mềm tại website www.vbcsd.vn, được trang bị các chức năng hỗ trợ, tương tác với người dùng trong quá trình khai hồ sơ trực tuyến. Sự cải tiến của phần mềm CSI đảm bảo người dùng có được sự hỗ trợ tối đa, giải quyết những băn khoăn của doanh nghiệp khi lựa chọn hình thức tham gia này.

Thông qua việc cung cấp thông tin theo bộ Chỉ số CSI, doanh nghiệp có thể hệ thống các thông tin về quản trị doanh nghiệp mình bao gồm quy trình, cách thức tổ chức quản lý, sản xuất, hiệu quả hoạt động, các quy định và văn bản pháp luật cần tuân thủ, từ đó có thể cải thiện và phát huy chiến lược phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI, Phó Chủ tịch VBCSD đánh giá, phiên bản 2019 của Bộ chỉ số đầy đủ và phong phú hơn về mặt nội dung, là cuốn cẩm nang bỏ túi hữu ích cho tất cả các nhà quản trị doanh nghiệp, và cả các nhà đầu tư.

Bộ Chỉ số là những gợi ý cơ bản dành cho các doanh nghiệp mới bắt đầu chuyển mình sang chiến lược phát triển bền vững, là thang đánh giá chi tiết về hiệu quả thực hiện phát triển bền vững dành cho các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện định hướng này, đồng thời là báo cáo đầy đủ, đáng tin cậy về tiềm năng của doanh nghiệp dành cho các nhà đầu tư.

Anh Mai