TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đảm nhận vai trò Chủ tịch EABC

09:50:55 | 13/1/2020

Ngày 11/01/2020, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đại diện cho 13 quốc gia Đông Á thành lập Hội đồng Doanh nghiệp các quốc gia Đông Á (EABC) cùng hiện diện tại cuộc họp EABC lần thứ 46 tại Hà Nội, Việt Nam để chứng kiến ​​lễ chuyển giao vai trò chủ tịch EABC năm 2020 từ Tiến sĩ Lu Pengqi, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT) sang Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Cuộc họp Hội đồng Doanh nghiệp các quốc gia Đông Á (EABC) lần thứ 46 này có sự tham gia của gần 40 đại diện các Phòng Thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến thương mại từ các quốc gia ASEAN, và đối tác của ASEAN bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại cuộc họp, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đã công bố chủ đề của EABC cho năm 2020: “Vì một tương lai thịnh vượng và bao trùm cho khu vực Đông Á” và cho biết các chương trình công tác ưu tiên trong năm 2020 của Hội đồng là:

Thứ nhất, thúc đẩy các chính sách kinh tế và thương mại liên quan đến kinh doanh nhằm bảo đảm hội nhập khu vực và tăng trưởng bền vững cho Đông Á thông qua việc hiện thực hóa Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Thứ hai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại các nước Đông Á tiếp cận với nguồn vốn, thị trường quốc tế và tham gia thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua sự hợp tác với các đối tác của EABC.

Thứ ba, tối ưu hóa tiềm năng nguồn nhân lực, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới dựa trên số hóa cho một tương lai kỹ thuật số bao trùm cho khu vực Đông Á.

Điều này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời là cơ hội cho nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các nền kinh tế Đông Á và thế giới.

Hội đồng Doanh nghiệp các quốc gia Đông Á (EABC) được thành lập vào năm 2004 bởi Chính phủ các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN +3) để đại diện cho các quan điểm và phản hồi của khu vực tư nhân nhằm tăng cường hợp tác kinh doanh, đầu tư và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế khu vực.

EABC có thành viên là đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn từ các nước ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc (mỗi nước có tối đa 03 đại diện được bổ nhiệm bởi Chính phủ). Chủ tịch EABC Việt Nam hiện nay là Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, và Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA).

Kể từ khi thành lập, hàng năm, EABC tổ chức 04 cuộc họp và các cuộc đối thoại với Bộ trưởng Kinh tế và Lãnh đạo ASEAN + 3 để đưa ra các quan điểm và khuyến nghị về các cơ hội thương mại và đầu tư cũng như hội nhập khu vực.

LA (Vietnam Business Forum)