Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hòa Bình: Phát huy hiệu quả vai trò kết nối đầu tư

2:44:50 PM | 3/3/2020

Xác định hoạt động thu hút đầu tư là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2020 Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình đã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, tỉnh chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có được bức tranh toàn cảnh sống động về môi trường đầu tư kinh doanh tại các KCN trong tỉnh.

Năm 2019, các KCN trong tỉnh thu hút được 15 dự án đầu tư mới, đạt 187,5% so với kế hoạch; doanh thu thực hiện 16.071 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 633,17 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước 180 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 1.583 lao động.

Những năm qua Ban Quản lý các KCN đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch và xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Ngoài cấp mới các dự án, Ban Quản lý đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh 15 dự án; quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi 6 dự án. Trong năm, doanh nghiệp các KCN hoạt động ổn định, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đều tăng so với năm trước. Cơ bản các doanh nghiệp đã tuân thủ quy định về công tác quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và sản xuất – kinh doanh...

Năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lấp đầy diện tích KCN bờ trái sông Đà; 70% diện tích KCN Nam Lương Sơn; 50% diện tích các KCN Mông Hóa, Yên Quang, Lạc Thịnh. Cơ bản hoàn thành Dự án tạo quỹ đất sạch 52,52 ha để thu hút đầu tư; tăng cường hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đi vào sản xuất - kinh doanh.

Để tiếp tục tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư và triển khai tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý sẽ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư quốc tế và tại chỗ; tập trung thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Theo đó, Ban tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định về thời gian. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, trọng điểm. Công tác xây dựng hình ảnh các KCN, cung cấp các thông tin cần thiết về đầu tư trên các trang web của tỉnh và các trang web có liên quan đến đầu tư để quảng bá cho các nhà đầu tư tiềm năng sẽ đạt hiệu quả cao với chi phí thấp. Tiếp tục thông qua kênh các nhà đầu tư đã đầu tư tại Hòa Bình để quảng bá và kêu gọi đầu tư. Nhằm tạo quỹ đất sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với giá thành hợp lý, tỉnh thúc đẩy triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng các khu đã được quy hoạch. Phương thức đầu tư các KCN mới không hoàn toàn theo cơ chế thị trường mà cần có sự kiểm soát ở mức độ nhất định về giá cho thuê. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các KCN mới để đảm bảo kết nối cần thiết khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Trong thu hút đầu tư, cần có sàng lọc và yêu cầu rõ ràng về các biện pháp bảo vệ môi trường, hỗ trợ các công ty đầu tư hạ tầng trong các dự án xử lý nước thải hoàn chỉnh.