Chương trình kết nối giao thương trực tuyến giữa các CEO Việt Nam- Nhật Bản 13-17/7/2020

8:14:04 AM | 9/7/2020

Kính gửi: Ban lãnh đạo Doanh nghiệp/ Đơn vị

 Chương trình kết nối giao thương trực tuyến giữa các CEO Việt Nam- Nhật Bản 13-17/7/2020

Đơn vị tổ chức: VCCI và SMRJ

SMRJ cùng VCCI đồng tổ chức chương trình kết nối giao thương trực tuyến cho các Doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu hợp tác với Doanh nghiệp Việt Nam (hợp tác trao đổi kỹ thuật, ủy thác sản xuất, mua, bán các sản phẩm của Việt Nam, trao đổi các thông tin...).

Chương trình kết nối giao thương trực tuyến được tổ chức thông qua việc sử dụng hình thức họp trực tuyến (dự định sử dụng ứng dụng Microsoft Teams), vì vậy Doanh nghiệp có thể tham gia tại công ty của mình. Hơn nữa, toàn bộ các kết nối giao thương đều có sự tham gia của phiên dịch viên (Tiếng Việt – Tiếng Nhật) vì thế doanh nghiệp có thể tự tin tham gia các cuộc kết nối giao thương. 

Chi phí tham gia kết nối giao thương: Miễn phí (Doanh nghiệp tự chuẩn bị các thiết bị máy tính và đường truyền của mình. Ngày đầu tiên (13/7/2020) Ban tổ chức VCCI có bố trí máy tính tại Hội trường số 3 tầng 7, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội để hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp trong quá trình kết nối giao thương).

Thời gian tổ chức

Thời gian: từ 13-17 tháng 7 năm 2020

Mỗi ngày có 4 phiên giao thương như sau:

 

※Thời gian giao thương dự định là 40 phút (bao gồm cả thời gian kiểm tra kết nối là 1 tiếng)

Phương thức tiến hành:

Doanh nghiệp Việt Nam kiểm tra thông tin 30 công ty Nhật sau đó chọn ra tối đa 3 công ty có nguyện vọng kết nối giao thương, và đăng ký thông tin theo đường link bên dưới. Quý doanh nghiệp vui lòng gửi lại bản đăng ký trước 13:00 ngày 26/6 (thứ 6)

https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/web_ceo_vn

 ※ Form đăng kí vui lòng điền bằng tiếng Anh, tất cả form khai bằng tiếng Việt sẽ không được chấp thuận và liên lạc lại.

Nếu có bất cứ câu hỏi nào hoặc thắc mắc nào trong quá trình đăng ký, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ với Đơn vị thực hiện:

NC Network Vietnam JSC.,

Person in charge: (Ms.) Dang Thi Hue

Phone number: +84-24-3719.2826

Email address: danghue@nc-net.vn

hoặc VCCI:

Anh Dũng – Ban QHQT VCCI,

Email: dungnv@vcci.com.vn

Tel: 024-35742022 ext 207

Nguồn:  Vietnam Business Forum