Vĩnh Phúc: Hơn 84% dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động

9:21:40 AM | 21/8/2020

Với những hỗ trợ tích cực thông qua các cơ chế, chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc và sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều dự án đầu tư trong các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch, thậm chí nhiều doanh nghiệp FDI còn đầu tư mở rộng dự án, tăng quy mô sản xuất và vốn đầu tư.

Hiện, các khu công nghiệp Vĩnh Phúc có 309/367 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 84,2%, tăng 6% so với thời điểm tháng 12/2019.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc, 7 tháng đầu năm, các khu công nghiệp thu hút được 14 dự án FDI mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 25 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký 138,83 triệu USD, đạt 42% kế hoạch năm. Đồng thời, thu hút 1 dự án DDI mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 2 dự án, tổng vốn đăng ký trên 314 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm.  Lũy kế đến hết tháng 7/2020, các khu công nghiệp có 367 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 62 dự án DDI, tổng vốn đầu tư trên 14.877 tỷ đồng; 305 dự án FDI, tổng vốn đầu tư trên 4.207 triệu USD. Đặc biệt, với sự hỗ trợ tích cực thông qua các cơ chế, chính sách của tỉnh và sự chủ động vượt khó của các doanh nghiệp, các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp triển khai theo đúng tiến độ đăng ký, nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả đã đầu tư mở rộng dự án, tăng quy mô sản xuất và vốn đầu tư.

Hiện, các khu công nghiệp có 309/367 dự án hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 84,2%, tăng 6% so với thời điểm tháng 12/2019; 22 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 31 dự án đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong 9 huyện, thành phố, huyện Bình Xuyên tiếp tục dẫn đầu tỉnh về số khu công nghiệp, số dự án đầu tư, với 7 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 2.000 ha, bao gồm: Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện, Bá Thiện II, Sơn Lôi và Nam Bình Xuyên. Trong đó, riêng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, dù mới khánh thành giai đoạn I nhưng đã thu hút hàng chục nhà đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư hơn 200 triệu USD.

Dự kiến trong tháng 8, các khu công nghiệp Vĩnh Phúc sẽ có từ 2-3 dự án đi vào hoạt động. Ban quản lý các khu công nghiệp sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 2-3 dự án FDI, tổng vốn đầu tư từ 15-20 triệu USD; 1 dự án DDI, tổng vốn đăng ký khoảng 60 tỷ đồng.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)