Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 13 khóa VI

09:21:55 | 11/3/2021

Ngày 10/03, Hội nghị Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ 13 khóa VI đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, các thành viên Ban Chấp hành VCCI đã có những ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực vào các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VI và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII.

Theo các báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015-2020, VCCI đã hoàn thành tốt và toàn diện các mục tiêu, phương hướng nhệm vụ công tác Đại hội VI đã đề ra với các nội dung hoạt động chính, gồm: Hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tập hợp ý kiến doanh nghiệp, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh; Công tác vận động chính trị, tập hợp, liên kết doanh nghiệp; Hoạt động đào tạo, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân; Công tác đại diện giới sử dụng lao động; Công tác XTTM, đầu tư, hỗ trợ và bảo vệ doanh nghiệp trong kinh doanh và hội nhập; Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao trách nhiệm xã hội; Công tác phát triển tổ chức và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.

Trong nhiệm kỳ VI, VCCI đã hoàn thành khối lượng công việc tăng 30% so với nhiệm kỳ trước, đạt mức độ tăng trưởng bình quân 10%/năm. Các mặt công tác được triển khai toàn diện và chất lượng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Trong giai đoạn 2015-2020, VCCI đã tổ chức nghiên cứu góp ý gần 700 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trung bình mỗi năm 150 dự thảo); tham gia 214 ban soạn thảo, tổ biên tập; tham gia 390 hội đồng thẩm định, thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản, kiểm tra văn bản. Đồng thời, nhiều báo cáo quan trọng như “Báo cáo rà soát chồng chéo lớn trong các Luật” chỉ ra 25 vấn đề chồng chéo trong các Luật hện hành, được Chính phủ và các bộ ngành đánh giá cao.

VCCI cũng tham gia thực hiện nhiều khuyến nghị, góp ý, bình luận chính sách về các vấn đề hội nhập như phương án đàm phán Hiệp định EVFTA, CPTPP, FTA Việt Nam – Israel, RCEP, hợp tác hải quan Việt Nam – Qatar; Khuyến nghị Chính phủ về cách thức hành động trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, phương án thực thi VPA/FLEGT, VNTLAS…

Từ năm 2016 đến nay, VCCI thực hiện 70 báo cáo về tình hình thực hiện các Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP. Các báo cáo đã tập trung nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp cải thiện mội trường kinh doanh ở Việt Nam.

VCCI cũng đã chủ trì điều tra, khảo sát và công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ năm 2005. VCCI là tổ chức đi đầu trong việc phát động “Chương trình Quốc gia khởi nghiệp” và xây dựng mạng lưới các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp SME, Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững… VCCI đã tổ chức được 5.848 khóa đào tạo cho trên 278 nghìn lượt CBNV doanh nghiệp với nội dung đào tạo bám sát nhu cầu thực tiễn, đón đàu xu hướng vận động của các chủ thể kinh tế...

Về công tác đại diện giới sử dụng lao động,VCCI tham gia sâu vào quy trình sửa đổi Bộ luật Lao động của Quốc hội và Chính phủ; Nghiên cứu, kiến nghị về việc Việt Nam phê chuẩn Công ước số 89 và 97 của ILO về tự do hiệp hội và thỏa ước lao động tập thể… VCCI cũng tham gia vào Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia, Hội đồng Tiền lương quốc gia, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động quốc gia cũng như trực tiếp tham gia các đoàn công tác ba bên, hỗ trợ các tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương tham gia phối hợp với các cơ quan địa phuong giải quyết các cuộc tranh chấp lao động, đình công xảy ra tại các doanh nghiệp…

Về hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, VCCI tổ chức 561 đoàn với 26.330 lượt doanh nghiệp ra nước ngoài khảo sát thị trường trọng điểm. VCCI đã tổ chức thành công các sự kiện của doanh nghiệp trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS), Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (APEC CEO Summit). Trong khuôn khổ ASEAN, VCCI tích cực tham gia hợp tác song phương và đa phương thông qua cơ chế Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BÁC), các hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN BIS)…

Nhiệm kỳ VII (2021-2026), mục tiêu của VCCI là tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam vào nhóm ASEAN-3 năm 2025. Về công tác hỗ trợ xúc tiến phát triển doanh nghiệp, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đạt 1,5 triệu doanh nghiệp đến năm 2025.

Ngoài ra, VCCI tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động ở Việt Nam. VCCI cũng khẳng định vai trờ là thành viên hoạt động hiệu quả, tích cực của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và Liên đoàn Phòng Thương mại Thế giới (WFC)…

Hương Giang (Vietnam Business Forum)