Lễ phát động Giải thưởng Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs)

10:50:30 | 19/5/2021

Ngày 19/5/2021, lễ phát động trực tuyến “Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs)” đã được Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam – VCCI và UN Women tổ chức.

Giải thưởng nhằm mục đích: Khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các sáng kiến và chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

Năm 2020, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và UN Women đã tổ chức Giải thưởng nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) lần đầu tiên ở Việt Nam và được nhiều công ty nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Năm nay là lần thứ hai Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và UN Women tổ chức giải thưởng này.

Giải thưởng nhằm mục đích khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

Giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) 2021 có 6 hạng mục: Lãnh đạo cam kết thúc đẩy bình đẳng giới; Lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy bình đẳng giới; Bình đẳng giới tại nơi làm việc ; Bình đẳng giới tại thị trường; Bình đẳng giới thông qua tham gia vào cộng đồng và quan hệ đối tác ; và Báo cáo minh bạch về bình đẳng giới.

Đối tượng tham gia giải thưởng là tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt quy mô hoặc ngành nghề, có các chương trình và thực tiễn tốt về thúc đẩy bình đẳng giới đáp ứng một hoặc nhiều hạng mục của Giải thưởng và có Giám đốc điều hành hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (hiện tại hoặc trước đây) đã từng ký hoặc sẽ có ý định sẽ ký Tuyên bố ủng hộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) . Các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia tối đa hai trong số sáu hạng mục giải thưởng.

Ban tổ chức bắt đầu nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng theo hình thức trực tuyến từ ngày 31/5/2021 tại website www.asiapacificwepsawards.org và kết thúc nhận đăng ký vào ngày 31/7/2021 .

Lễ trao giải trong nước tại 7 quốc gia thành viên của chương trình WeEmpowerAsia, trong đó lễ trao giải của Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2021 tại Hà Nội. Lễ trao giải cấp khu vực sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào 11/2021.

Được biết, WeEmpowerAsia (Tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ Châu Á) là Chương trình hợp tác giữa Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Liên minh Châu Âu (EU) nằm trong Kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng thể của WeEmpowerAsia là ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia và tiếp cận các cơ hội việc làm, kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững. Chương trình đang được triển khai tại bảy quốc gia có thu nhập trung bình thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-ia, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam hiện là đối tác quốc gia của UN Women triển khai chương trình tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động cốt lõi của Chương trình WeEmpowerAsia là huy động các công ty cam kết và vận dụng nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) nơi làm việc, do UN Women và UN Global Compact khởi xướng (Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu LHQ) xây dựng từ năm 2010. Đây là một bộ công cụ gồm 7 nguyên tắc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng.

Lan Anh (Vietnam Business Forum)