Sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về đầu tư công trong tháng 6

07:27:41 | 11/6/2021

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 và rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng.


Bộ Kế hoạch 
& Đầu tư được Thủ tướng yêu cầu tham mưu tổ chức hội nghị toàn quốc về đầu tư công trong tháng 6 nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa công bố, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, báo cáo Chính phủ trong tháng này. Trong đó, chú trọng bảo đảm các cân đối vĩ mô và đề xuất thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công; Tập trung vào những dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

Bộ Kế hoạch & Đầu tư được Thủ tướng yêu cầu tham mưu tổ chức hội nghị toàn quốc về đầu tư công trong tháng 6 nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và chống tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch & Đầu tư còn phải có giải pháp mạnh mẽ xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình trình hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch còn được giao phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh & xã hội tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng trước 20/6.

Nghị quyết còn nêu rõ Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm nay để bổ sung nguồn cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; Tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết. Bộ Tài chính có báo cáo cụ thể gửi Thủ tướng trước 20/6.

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội cho phép thu hồi khoản kinh phí thường xuyên đã giao cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai tính đến 30/6 cũng như những khoản kinh phí thường xuyên chưa cần thiết để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách trung ương và địa phương để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiến lược vaccine...

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại một số địa phương nhưng nhờ sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các ngành dịch vụ, du lịch, các chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đời sống một bộ phận nhân dân gặp khó khăn, nhất là người lao động tại các khu công nghiệp, hộ kinh doanh, buôn bán cá thể tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thống nhất nhận thức về tình hình kinh tế-xã hội đất nước còn rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng không bi quan, dao động, mất bình tĩnh, mất bản lĩnh mà phải xem khó khăn, thách thức thành động lực để nỗ lực phấn đấu, vươn lên, khẳng định, trưởng thành, phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, đưa ra nhiệm vụ giải pháp đúng hướng, phù hợp, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả.

Nguồn: DDDN