Agribank tự hào là “bệ đỡ” vững chắc của nền nông nghiệp Việt Nam

10:59:27 AM | 21/7/2021

Với sứ mệnh được định vị từ ngày đầu thành lập là phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam, đến nay trải qua chặng đường 33 năm xây dựng và trưởng thành (26/3/1988 – 26/3/2021), Agribank không ngừng nỗ lực để hoàn thành trọng trách của một ngân hàng tiên phong, chủ lực đối với sự nghiệp phát triển “Tam nông”, từng bước lớn mạnh, vững chắc, tự hào góp thêm trang sử hào hùng, cùng ngành Ngân hàng tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với niềm tin, trọng trách, kỳ vọng mà Nhà nước và nhân dân giao phó.

Những ngày đầu mới thành lập, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển Agribank trở thành Ngân hàng có quy mô tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ cho vay nền kinh tế cũng như mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam. Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,57 triệu tỷ đồng; Nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng; tỷ trọng dư nợ nông nghiệp, nông thôn chiếm xấp xỉ 70% dư nợ cho vay của Agribank và chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Nguồn vốn của Agribank đã đóng góp tích cực, kịp thời vào sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam, vào quá trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn thực hiện tốt vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn.

Bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, bằng các hành động cụ thể, Agribank đã đưa các Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhanh chóng đi vào cuộc sống (Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 18/3/2002, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008); tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 41/2010/NĐ-CP, Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55) và các chương trình tín dụng chính sách khác. Trong số 1,21 triệu tỷ đồng Agribank cho vay nền kinh tế, nguồn vốn Agribank đầu tư phát triển “Tam nông” chiếm đến 70%, chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Hiện nay, Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả.

Bắt đầu với 11 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2011, sau 10 năm triển khai chương trình này, Agribank đã về đích trước kế hoạch gần 1 năm với doanh số cho vay đạt 2.868.290 tỷ đồng, doanh số thu nợ là 2.387.151 tỷ đồng, dư nợ là 481.138 tỷ đồng, tại 8.939 xã với 2.620.578 khách hàng, trong đó tập trung chủ yếu vào vay chi phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Điều này đã góp phần khẳng định vị thế “đầu tàu” của Agribank trong việc đưa phong trào xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn so với thời gian mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và kế hoạch Quốc hội giao, tạo được bước chuyển và phát triển rõ nét cho diện mạo nông thôn Việt Nam khi đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân ở nhiều vùng quê được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở nông thôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người dân đô thị, từ mức 12,8 triệu đồng năm 2010 lên mức 43 triệu đồng/người năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm) và đến nay chỉ còn 4,2%...

Dòng vốn tín dụng của Agribank được tập trung vào sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tín dụng xanh, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu chuyển dịch sang cho vay ngắn hạn, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Với lượng vốn lớn hàng năm cung ứng cho địa bàn nông nghiệp, nông thôn, Agribank đã đáp ứng nhu cầu đầu tư của mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển, tạo ra thị trường hàng hóa trong nông nghiệp với nhiều sản phẩm mũi nhọn, có kim ngạch xuất khẩu cao, có thương hiệu trong khu vực và thế giới. 

Cùng với đầu tư tín dụng, Agribank cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích và đa dạng kênh phân phối đáp ứng yêu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng, nền kinh tế. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân các cấp triển khai hiệu quả Tổ vay vốn, Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, Đề án Thẻ “Tam nông”, Chương trình tín dụng tiêu dùng… qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, hạn chế tín dụng đen và đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Agribank cũng là NHTM đầu tiên “mở đường” cho làn sóng đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao ở nước ta khi từ tháng 11/2016 triển khai chương trình tín dụng quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực này và không hạn chế về nguồn vốn, với lãi suất cho vay giảm từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với lãi suất ưu đãi cho vay. Tính đến 31/10/2020, doanh số cho vay từ khi bắt đầu triển khai chương trình của Agribank đã đạt gần 30.000 tỷ đồng, dư nợ đạt trên 5.000 tỷ đồng với gần 4.000 khách hàng. Có thể kể đến một số dự án lớn Agribank đã đầu tư với quy mô vốn lớn như dự án nhà máy chế biến rau quả thực phẩm, nông sản xuất khẩu tại An Giang, Vĩnh Long với doanh số cho vay hơn 4.100 tỷ đồng; các dự án nuôi tôm giống, tôm thịt, nuôi bò sữa tại Ninh Thuận có doanh số cho vay hơn 3.700 tỷ đồng. Đáng chú ý, có các dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi sạch tại Hà Nam với doanh số cho vay gần 5.000 tỷ đồng...  Qua đây, thể hiện vai trò “mắt xích” quan trọng của Agribank trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo nên các sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng, có giá trị hàng hóa cao, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của các thị trường khó tính và tìm được chỗ đứng tại thị trường khu vực và thế giới.

Nguồn vốn Agribank đầu tư phát triển “Tam nông” chiếm đến 70% trong tổng vốn cho vay, chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam.

Một trong những điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Đảng, Nhà nước ta khẳng định đó là phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; cùng với đó định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra đó là phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Góp phần triển khai thành công, hiệu quả những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, đồng thời tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong phát triển “Tam nông”, Agribank tiếp tục tập trung nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các chương trình, dự án tạo ra giá trị tăng thêm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát triển bền vững.

Hoàng Thắm (Vietnam Business Forum)