Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Giang: Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

10:07:37 | 22/7/2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tại khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), Ban quản lý KKT tỉnh Hà Giang đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thời gian qua, Ban nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ: Hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục đăng ký đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giãn tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn nhờ cải thiện quy trình thủ tục và áp dụng cơ chế một cửa liên thông. Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng ban hành các văn bản tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp tại KCN Bình Vàng, KKT cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy các nội dung chỉ đạo, định hướng, giải pháp tạm thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gắn với việc đảm bảo chế độ, an sinh xã hội cho người lao động theo quy định. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại các dự án sử dụng nhiều lao động trong KCN Bình Vàng. Chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp trong KCN, KKT báo cáo danh sách, số lượng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 làm căn cứ để Ban quản lý tổng hợp báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đánh giá, đưa ra giải pháp hỗ trợ người lao động theo quy định.

Giai đoạn 2015-2020, Ban Quản lý khu kinh tế cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 60 dự án với tổng mức đầu tư là 6.370,33 tỷ đồng. Trong đó, KCN Bình Vàng có 18 dự án  (tổng mức đầu tư là 3.511,48 tỷ đồng), tỷ lệ lấp đầy đạt 84%. KKT cửa khẩu Thanh Thủy có 42 dự án (tổng mức đầu tư là: 2.858,85 tỷ đồng), tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 97%.

Để tháo gỡ các khó khăn đối với các hoạt động tại cửa khẩu, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Giang đã chủ động phối hợp các đơn vị liên ngành triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương án số 15/PA-BQLKKT ngày 13/02/2020. Chủ động thực hiện thủ tục cấp xuất xứ hàng hàng hóa (C/O mẫu E) 5 tại chỗ tại văn phòng cửa khẩu và phân công lãnh đạo, các phòng chuyên môn trực cả ngày thứ bảy và chủ nhật để giải quyết nhanh nhất giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đồng thời giúp ngắn thời gian cấp C/O từ 8 giờ xuống 4 giờ. Ban cũng thường xuyên trao đổi với Ban Quản lý khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho (Trung Quốc) bàn giải pháp linh hoạt nhằm hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu.

Nguồn: Vietnam Business Forum