Phát hành Báo cáo động thái Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2021

08:04:35 | 7/9/2021

Báo cáo được thực hiện từ tháng 07/2021, ra mắt cùng với giai đoạn bùng phát đại dịch Covid-19 đã gây ra khủng hoảng tồi tệ cho các các tỉnh, thành Nam bộ.

Xác định được vai trò quan trọng kinh tế Vùng và những thiệt hại lớn bởi tác động của thiên nhiên, trong hơn 1 thập niên qua, ĐBSCL đang được Chính phủ quan tâm đầu tư, nhất là từ khi Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu được xem là cột mốc quan trọng cho công cuộc phát triển mới ở ĐBSCL.

Từ Nghị quyết này, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư lớn và đặc biệt trong giai đoạn 2021 – 2026 nhiều công trình trọng điểm được phân bổ nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng để phát triển. Hơn nữa ĐBSCL là vùng kinh tế đầu tiên được Chính phủ xây dựng quy hoạch tích hợp để phát triển một cách có hệ thống và bền vững.

Có thể nói, ĐBSCL đang đứng trước giai đoạn phát triển lớn trong lịch sử tồn tại của mình và nếu không nắm bắt thì ĐBSCL sẽ vuột mất cơ hội để theo kịp các vùng miền khác để phát triển. Với địa thế vô cùng quan trọng và là vùng kinh tế gồm nhiều địa phương nhất cả nước (gồm 12 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc trung ương), sự đồng nhất về văn hóa, con người, địa lý, kinh tế... thì khó có thể thể tìm một nơi nào tốt hơn ĐBSCL về liên kết vùng để tạo một sức mạnh tổng hợp.

Tuy nhiên đây cũng là một điểm khuyết lớn của vùng kinh tế với 17 triệu dân, đóng góp 18% GDP cả nước, bởi đang thiếu sự phối hợp giữa các địa phương trong quá trình phát triển. Trong khi chờ sự chỉ đạo, điều tiết từ Chính phủ thì hiện tại sự hợp tác giữa các địa phương để sử dụng và khai thác lợi thế và cơ hội tốt nhất có thể, là một việc làm cần thiết và cực kỳ quan trọng hiện nay.

Trong bối cảnh Vùng đang thiếu cơ quan điều phối, và tất yếu sẽ thiếu những thông tin chung về tình hình kinh tế vùng để tham mưu cho việc lập chính sách từ Trung ương đến các địa phương, VCCI tại Cần Thơ trong năm qua đã tiên phong trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu cấp vùng qua Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL và nhiều chương trình nghiên cứu tổng hợp về kinh tế, ngành và địa phương.

Nay Báo cáo Động thái Doanh nghiệp ĐBSCL là một báo cáo nghiên cứu ngắn hạn, được VCCI tiến hành xây dựng định kỳ 6 tháng/kỳ nhằm tổng hợp, ghi nhận và đánh 3 giá các hoạt động kinh tế vùng, đặc biệt là những chuyển động trong nền kinh tế, xu hướng đầu tư, năng lực kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn 13 tỉnh, thành ĐBSCL, phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, giúp cung cấp thông tin cho lãnh đạo UBND các tỉnh ĐBSCL về tình hình doanh nghiệp và là nguồn thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu về môi trường kinh doanh ĐBSCL.

Báo cáo được thực hiện từ tháng 07/2021, ra mắt cùng với giai đoạn bùng phát đại dịch Covid-19 đã gây ra khủng hoảng tồi tệ cho các các tỉnh, thành Nam bộ. Vì vậy kết quả ghi nhận qua khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn đã ảnh hưởng rất nhiều đến mục tiêu ban đầu đặt ra do doanh nghiệp phải xoay trở để duy trì sản xuất kinh doanh. Mặc dù chưa thể đạt được kết quả như kỳ vọng, song nhóm nghiên cứu cũng đã nỗ lực tổng hợp, phân tích và đúc kết những thông tin cần thiết, kịp thời phản ánh của doanh nghiệp và những khuyến nghị cần thiết chuyển đến chính quyền các địa phương.

Quý Doanh nghiệp có thể tham Báo cáo động thái Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2021 trên trang http://vccimekong.com/vi

Nguồn: DDDN