Wan Hai Việt Nam trao tặng các trang thiết bị y tế hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19

08:06:06 | 8/9/2021

Mới đây, Ban giám đốc Wan Hai Việt Nam đã trao tặng các trang thiết bị y tế gồm có 4 máy thở xâm lấn cao cấp Hamilton C1, 05 máy trợ thở HFNC Airvo2, 20,000 khẩu trang Tenamyd FM- N95 và 1000 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch VIN -2000-Pro cho các bệnh viện phòng, chống dịch Covid 19 tại TP. HCM với tổng trị giá trang thiết bị trao tặng là 3,460,000,000 đồng (Ba tỷ bốn trăm sáu mươi  triệu đồng).

Trong đó, bệnh viện Chợ Rẫy : 01 máy thở xâm lấn cao cấp Hamilton C1, 10,000 khẩu trang Tenamyd FM- N95 và 500 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch VIN -2000-Pro; Trao tặng bệnh viện Nhi Đổng 2 : 01 máy thở xâm lấn cao cấp Hami;ton C1, 10,000 khẩu trang Tenamyd FM- N95 và 500 bộ quần áo bảo hộ phòng dịchVIN -2000-Pro; Trao tặng bệnh viện Pham Ngọc Thạch: 01 máy thở xâm lấn cao cấp Hami;ton C1; Trao tặng bệnh viện Trưng Vương : 01 máy thở xâm lấn cao cấp Hami;ton C1; Trao tặng bệnh viện Nhiệt Đới: 05 máy trợ thở HFNC AIRVO 2.

Qua đó Wan Hai Việt Nam mong muốn đóng góp một phần sức lực cho xã hội, bảo vệ cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch và điều trị cho bệnh nhân Covid 19 nặng.

Văn Lượng (Vietnam Business Forum)