Vĩnh Phúc: Ưu tiên thu hút phát triển ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao

16:01:36 | 11/11/2021

Những năm qua, việc thu hút dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao, đáp ứng đúng tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao vào tỉnh Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Vĩnh Phúc đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao.

Tính đến hết tháng 9/2021, tổng số dự án đầu tư thuộc nhóm ngành nghề điện tử đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt gần 200 dự án, chiếm 60% tổng số dự án công nghệp đầu tư trong các khu công nghiệp. Dù vậy, trong giai đoạn 2011 - 2020, việc thu hút các dự án công nghệ cao trên địa bàn Vĩnh Phúc còn nhiều hạn chế. Toàn tỉnh mới chỉ có 5 doanh nghiệp FDI được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, tham gia vào các chuỗi sản xuất an toàn.

Giai đoạn 2010 - 2020, Vĩnh Phúc đã ban hành một số chính sách đặc thù gồm: Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 56 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ cho các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 47 của UBND tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư không nhiều bởi một doanh nghiệp được xác định thuộc nhóm ngành điện tử công nghệ cao phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí khắt khe. Đến nay, chưa có dự án hay doanh nghiệp nào được hưởng hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mặc dù Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đặc thù nhưng thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao chưa đạt như kỳ vọng. Trong khi đó, môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng hạn chế, chưa đồng bộ, các dịch vụ chất lượng cao đi kèm và nguồn lao động chất lượng cao chưa đáp ứng cho hoạt động sản xuất công nghệ cao. Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Ưu tiên thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước”, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thu hút đầu tư theo hướng “thu hút có chọn lọc”, “thu hút chủ động”, “thu hút dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường”.

Giai đoạn 2021-2030, Vĩnh Phúc sẽ xây dựng chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao mang tính đột phá để không bỏ lỡ cơ hội thu hút các tập đoàn lớn, các dòng vốn đầu tư chất lượng, các dự án công nghệ cao. Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ giá thuê hạ tầng khu công nghiệp; chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao nhằm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính cho sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tạo đòn bẩy, và sự lan tỏa để thu hút nhà đầu tư quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư dự án sản xuất thuộc lĩnh vực này.

Bảo Ngọc (Vietnam Business Forum)