Tập đoàn Generali ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch chiến lược "Generali 2021"

16:53:33 | 18/11/2021

Mới đây, Tập đoàn Generali thông báo đã ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc với sự tăng trưởng mạnh mẽ từ doanh thu phí và lợi nhuận, vị thế tài chính vững vàng, khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch chiến lược "Generali 2021".


Tập đoàn Generali ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc với sự tăng trưởng mạnh mẽ từ doanh thu phí và lợi nhuận, vị thế tài chính vững vàng, khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch chiến lược “Generali 2021”.

Theo đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt, đạt 4,4 tỷ Euro (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020), nhờ vào đóng góp tích cực từ mảng bảo hiểm nhân thọ, quản lý tài sản và các hoạt động kinh doanh khác. Mảng bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận kết quả khả quan dù chịu ảnh hưởng lớn từ các khoản chi bồi thường thiệt hại do thiên tai.

Doanh thu phí gộp đạt mức 54,9 tỷ Euro (tăng 6,4%), trong đó mảng bảo hiểm nhân thọ tăng 6,5% và phi nhân thọ tăng 6,2%. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 9,5 tỷ Euro (tăng 3%), tập trung vào dòng sản phẩm liên kết đơn vị và sản phẩm bảo vệ. Tỷ lệ kết hợp đạt 91,3% (so với 89,7% cùng kỳ năm 2020) và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới rất ấn tượng là 4,76% (so với 4,1% cùng kỳ năm 2020).

Lợi nhuận thuần tăng 74%, đạt mức 2,25 tỷ Euro (so với 1,3 tỷ Euro cùng kỳ năm trước).  Vị thế tài chính vững mạnh, với biên khả năng thanh toán đạt 233% (so với 224% năm 2020).


Generali cũng vừa đánh dấu kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam với nhiều thành tựu, trong đó có danh hiệu 'Công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm sức khỏe và trải nghiệm khách hàng hàng đầu Việt Nam'.

Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali, ông Cristiano Borean nhận định:Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn khẳng định hoạt động hiệu quả, khả năng sinh lời xuất sắc và xu hướng vững vàng ở tất cả lĩnh vực kinh doanh, cùng biên khả năng thanh toán thuộc hàng cao nhất thị trường. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng, tập trung vào các dòng sản phẩm liên kết đơn vị và sản phẩm bảo vệ. Mảng phi nhân thọ hoạt động ổn định, bất chấp tác động lớn từ chi phí bồi thường do thảm họa thiên nhiên. Kết quả kinh doanh của mảng quản lý tài sản tiếp tục tăng trưởng, nhờ vào chiến lược đầu tư đa quỹ. Những kết quả đạt được hoàn toàn khẳng định việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch kinh doanh của 3 năm tới sắp được công bố ra thị trường vào ngày 15 tháng 12”.

T.H (Vietnam Business Forum)