Hà Nội kết nối giao thương cho sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc

10:53:16 | 16/12/2021

Ngày 15/12, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức Lễ Khai mạc và Hội thảo giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội.

Năm 2021 đã có 27/30 quận, huyện, thị xã đăng ký 581 sản phẩm tham gia, đánh giá, phân hạng. Đến nay Thành phố đã đánh giá, phân hạng được 406 sản phẩm ở 18/30 quận, huyện. Đến hết năm 2021, Thành phố sẽ công nhận ít nhất hơn 500 sản phẩm OCOP, đưa tổng số sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội hơn 1.500 sản phẩm. Bên cạnh đó, Hà Nội hiện có 44 điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn. Phát huy giá trị truyền thống, nhiều sản phẩm làng nghề, sản phẩm giá trị được nâng tầm gắn với sản phẩm OCOP đã mang lại những thành công ban đầu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được Hà Nội đẩy mạnh tuyển chọn, công bố trong hơn 2 năm qua nhằm giới thiệu sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương, gắn với văn hóa truyền thống để từ đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập người dân.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng được 1.054 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm được Trung ương công nhận 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 731 sản phẩm 4 sao…. Thực hiện chương trình của Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP. Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021- 2025, Hà Nội phấn đấu hết năm 2021 sẽ có thêm ít nhất 400 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên theo kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 30 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Chương trình Khai mạc và Hội thảo giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp nối thành công các sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP 2020, tạo điều kiện các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Hà Nội và cả nước được quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh xúc tiến giao thương, để nhân dân Thủ đô và nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, sự kiện còn nhằm giúp các chủ thể tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình OCOP một cách đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở theo đúng chu trình OCOP. Góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch vụ nông thôn. Đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người dân, bảo tồn các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bùi Liên (Vietnam Business Forum)