Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

06:21:41 | 25/2/2022

Ngày 22/2/2022, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương và Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý Chương trình phát triển du lịch nông thôn (DLNT) gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 tại 221 điểm cầu trong cả nước.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), hiện nay cả nước có trên 1.300 khu, điểm du lịch thuộc các địa phương quản lý, trong đó có khoảng 70% là các điểm du lịch thuộc khu vực nông thôn. Du lịch nông thôn nhìn chung khá đa dạng, tuy nhiên các loại hình du lịch nông thôn chủ đạo là du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Nhưng, cho đến thời điểm này, cơ chế, chính sách về DLNT hầu như chưa được thống nhất và ban hành ở cấp Trung ương; mà chỉ có ở phạm vi các địa phương do nhu cầu về phát triển DLNT…

Dự thảo Chương trình về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gồm 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp cụ thể, hướng đến mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương; nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị... Hiện nay, cả nước có khoảng 365 điểm du lịch nông thôn và hơn 2.000 làng nghề truyền thống có tiềm năng về du lịch. Du lịch nông thôn, sinh thái chiếm khoảng 10% tỉ lệ du lịch và cho doanh thu khoảng 30 tỷ USD/năm trên toàn cầu. Ngoài ra, tỉ lệ tăng trưởng của du lịch nông thôn hàng năm từ 10-30%, trong khi du lịch truyền thống chỉ là 4%.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, cho biết: Sắp tới, Chính phủ sẽ công bố quyết định phê duyệt chương trình NTM giai đoạn 2022-2025 sẽ là cơ sở pháp lý để phát triển du lịch ở khu vực nông thôn. Cũng trong giai đoạn 2022-2025 sẽ có 6 chương trình chuyên đề để chương trình phát triển nông thôn mới sắp tới sẽ đi vào chiều sâu, bền vững; phát triển kinh tế nông thôn hướng tới tích hợp đa giá trị, không chỉ sản xuất nông nghiệp mà kết hợp cả văn hóa, môi trường và du lịch ở nông thôn gắn với xây dựng NTM.

Năm 2018, hội thảo lần đầu tiên về DLNT đã được tổ chức ở Lai Châu, Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM đã giao Bộ NN-PTNT cùng Bộ VHTT&DL xây dựng chương trình DLNT trong phát triển NTM đưa vào giai đoạn 2021-2025. Đến thời điểm này, dự thảo Chương trình phát triển du lịch nông thôn (DLNT) gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 đã hoàn tất và đã gửi lấy ý kiến các địa phương và bộ ngành. Hội thảo lấy ý kiến hôm nay là bước hoàn thiện cuối cùng cho dự thảo, đặc biệt là khung cơ chế chính sách.

Tại Hội thảo, đại diện Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Tổng cục Du lịch và đại biểu các điểm cầu, các địa phương đã có bài tham luận, ý kiến thảo luận về các giải pháp phát triển DLNT trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025…

Phát triển du lịch nông thôn được xác định là một trong những giải pháp căn cơ, động lực thúc đẩy xây dựng NTM bền vững, đồng thời NTM là nền tảng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa dạng, bền vững của du lịch. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn là nước nông nghiệp, với gần 65,6% dân số sống ở nông thôn, phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM sẽ là xu thế tất yếu, trong mối quan hệ hữu cơ, có tác động tương hỗ lẫn nhau. Trong Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lồng ghép nội dung phát triển du lịch nông thôn vào Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Liên Bùi (Vietnam Business Forum)