Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021

06:59:21 | 26/4/2022

Báo cáo PCI năm nay diễn ra từ 09h00-11h0 ngày 27/04/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Báo cáo PCI 2021 là ấn phẩm thường niên năm thứ 17 liên tiếp do VCCI xây dựng và phát triển với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm đánh giá môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Cùng với kết quả chỉ số xếp hạng các tỉnh, thành phố thường niên, báo cáo phân tích những chuyển động của môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2021, các lĩnh vực cải thiện và những kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi.

Báo cáo PCI năm nay diễn ra từ 09h00-11h0 ngày 27/04/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, dành một chương trình riêng để phân tích về tác động của đại dịch COVID-19 trong năm thứ hai đối với hoạt động doanh nghiệp và đánh giá triển vọng phục hồi trong bối cảnh bình thường mới của Việt Nam trong thời gian tới.

Liên hệ: Chị Lưu Ngọc Ánh (024.33863006) hoặc chị Ngô Khánh Huyền (024.66838645); Dự án PCI, Ban Pháp chế VCCI

Email: pci@vcci.com.vn /  vcci.pci@gmail.com

Quý đại biểu vui lòng xác nhận tham dự sự kiện tại https://by.com.vn/dangkythamdu