Hơn 1.600 doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

10:04:28 | 25/5/2022

Theo thống kê mới nhất ngày 23/5 của Tổng cục Hải quan, đến hết ngày 25/4/2022 (thời hạn phải hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với các DNCX  (Doanh nghiệp chế xuất)thành lập trước khi Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 25/4/2021) và đang hoạt động), số DNCX đã hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan là 1.607 DN/tổng số DNCX 1676.

Tiếp đó, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, các cục hải quan tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Đến ngày 12/5 có thêm 9 DNCX được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát.

Theo Tổng cục Hải quan, số DNCX chưa thực hiện có 40 doanh nghiệp thuộc diện bị khởi tố, tạm ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, chuyển địa bàn, chuyển sang doanh nghiệp không phải DNCX; 11 DNCX mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng; 1 DNCX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và 17 DNCX không thể hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát do nguyên nhân khách quan.

Hiện còn 8 DNCX vẫn đang tiếp tục hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định do có những khó khăn về kinh phí, thực trạng nhà xưởng hoặc một số nguyên nhân khách quan khác.

Hiền Lê (Vietnam Business Forum)