TP.Hồ Chí Minh: 166 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng các yêu cầu về giám sát hải quan

09:04:39 | 17/5/2022

Cục Hải quan TPHCM xác định có 166 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP; 14 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động.

 Cục Hải quan TPHCM đang quản lý trên 180 doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất Linh Trung và khu chế xuất Tân Thuận. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp chế xuất đã hoạt động trở lại và đang hoàn thiện dần các điều kiện để đáp ứng yêu cầu Điều 28a Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Qua kiểm tra các doanh nghiệp, Cục Hải quan TPHCM xác định có 166 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP; 14 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động.

Theo Cục Hải quan TPHCM, quy định tại Khoản 10, Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 28a về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan: Đối với doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định 18/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (25/4/2021) và đang trong quá trình hoạt động thì trong thời hạn tối đa không quá 1 năm kể từ ngày Nghị định 18/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp chế xuất phải hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định.

Tuy nhiên, nếu quá thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp chế xuất không thực hiện thông báo hoặc không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định.

Trước đó, Cục Hải quan TPHCM đã có văn bản triển khai, thông báo đến các doanh nghiệp chế xuất. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đủ điều kiện được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định, Cục Hải quan TPHCM cũng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp chế xuất sớm triển khai thực hiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định để được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)