Vietcombank triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp

09:23:37 | 11/7/2022

Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023 nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Vietcombank đã triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp theo theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của NHNN góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh phục hồi nhanh hơn sau đại dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ lãi suất được thực hiện trong 2 năm 2022-2023 và dành cho DN, HTX, hộ kinh doanh thuộc ngành hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin…

Các đối tượng được thụ hưởng thuộc một trong các trường hợp sau: Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg;  Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Cùng với quy định rõ đối tượng, Vietcombank nêu rõ các nội dung liên quan gồm: Mức hỗ trợ lãi suất: 2%/năm; Đồng tiền cho vay: VND; Khoản vay: được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc khi đến hết hạn mức hỗ trợ lãi suất; Hạn mức hỗ trợ lãi suất: trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được Ngân hàng Nhà nước phân bổ cho Vietcombank.

L.A (Vietnam Business Forum)