Seagate công bố báo cáo kết quả tài chính quý IV và năm tài chính 2022

14:48:43 | 28/7/2022

Công ty Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX) đã công bố Báo cáo kết quả tài chính quý 4 và năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Kết quả quý tháng 6 của chúng tôi phản ánh nhu cầu lưu trữ dung lượng lớn ổn định, được cân đối bởi tác động của các biện pháp hạn chế Covid ở châu Á và điều kiện kinh tế toàn cầu suy yếu trên các thị trường đầu cuối khác. Những tác động rõ ràng nhất chính là thị trường ổ cứng truyền thống mà người tiêu dùng đang phải đối mặt.”, Dave Mosley - Giám đốc điều hành của Seagate cho biết

“Sự kết hợp của những thách thức liên quan đến vĩ mô đang tiếp tục kéo dài trong quý tháng 9 .Trong hoàn cảnh này, chúng tôi đang giảm kế hoạch sản xuất để duy trì quy luật cung ứng trong khi khách hàng của chúng tôi phải xoay sở để vượt qua sự bất ổn vĩ mô và tình trạng thiếu hụt linh kiện sản xuất ổ cứng đang diễn ra, và chúng tôi đang nỗ lực quản lý chi phí để bảo vệ lợi nhuận. Nhìn về tương lai, tôi vẫn tin tưởng rằng xu hướng tăng trưởng đa dạng thúc đẩy nhu cầu về dữ liệu và các giải pháp lưu trữ dung lượng lớn không bị ảnh hưởng. Seagate có lợi thế để phục hồi vĩ mô với lộ trình phát triển sản phẩm mạnh mẽ, mối quan hệ khách hàng sâu sắc và thành tích đã được chứng minh về thực thi kỷ luật.”

Công ty đã tạo ra 180 triệu USD từ dòng tiền trong hoạt động kinh doanh và 108 triệu USD từ dòng tiền tự do trong quý 4 của năm tài chính 2022. Đối với năm tài chính 2022, công ty đã tạo ra dòng tiền 1,7 tỷ USD từ dòng tiền trong hoạt động kinh doanh và 1,3 tỷ USD từ dòng tiền tự do. Trong quý tài chính thứ 4, công ty đã trả cổ tức tiền mặt trị giá 152 triệu USD và chi 486 triệu USD để mua lại 6 triệu cổ phiếu phổ thông. Trong cả năm tài chính, công ty đã trả cổ tức tiền mặt là 610 triệu USD và chi 1,8 tỷ USD để mua lại 20 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương 9% số cổ phiếu đang lưu hành. Các khoản bao gồm tiền mặt và những tài sản tương đương tiền mặt đạt tổng cộng là 615 triệu USD. Đã có 210 triệu cổ phiếu phổ thông đã được phát hành và đang lưu hành tính đến cuối năm tài chính.

Seagate đã phát hành bộ tài liệu Thông Tin Tài Chính Bổ Sung. Thông tin này hiện có trên website Seagate’s Investor Relations investors.seagate.com

B.H (Vietnam Business Forum)