Mời tham dự Triển lãm Công nghiệp ngành Nhựa và Cao su năm 2022

11:47:16 | 15/9/2022

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận được thông báo của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về “Triển lãm Công nghiệp ngành Nhựa và Cao su năm 2022” được tổ chức theo cả hai hình thức triển lãm thực tế và triển lãm online.

Triển lãm thực tế được tổ chức từ 27/9 đến 01/10/2022, dự kiến có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm, sử dụng khoảng 1.300 gian hàng.

Triển lãm online diễn ra từ 27/9 đến 27/10/2022.

Các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm và mong muốn tham dự các hoạt động triển lãm, xin truy cập trang web: www.taipeilas.com.tw  để biết thêm chi tiết.

Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ tham dự hoạt động tại triển lãm, xin liên hệ:

  • Phòng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, số điện thoại: 024.38335510 ext 8124 ( Ms. Diệu, dieukt.teco@gmail.com)
  • Ban Quan hệ Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số điện thoại: 024.35742022 - ext 205 ( Ms.Yến: yenvh@vcci.com.vn)

Trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: Vietnam Business Forum